Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Annette Bach Møller
Hold 2020 bk/pqr (1pqr bk)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Portrætter
Titel B Indtryk fra naturen
Titel C Mennesket i kunsten
Titel D Min bolig ved Kalundborg havn
Titel E Eksamensprojekt om guldalder
Titel F Kunsten i dag
Titel G Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Portrætter

Portrætter kan laves på mange forskellige måder - der kan være en eller flere i portrættet, hvis der er flere, så kaldes det et gruppeportræt. Portrættet kan være intimt eller repræsentativt, portrættet kan være i farver eller sort/hvid. Et portræt forventes dog at forestille en eksisterende eller historisk person på en måde, så det ligner personen/personerne.

I dette forløb skal vi forsøge at lave et vellignende, tegnet portræt ud fra et fotografi og gittermetoden i den praktiske del, samtidig læser vi om billedets virkemidler i den teoretiske del.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af tegnede og malede portrætter fra før og efter 1800-tallet og de seneste 10 år. Undersøgelse af komposition i billeder.
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel B Indtryk fra naturen

Kunstnere, arkitekter og designere har arbejdet med indtryk fra naturen lige siden kunst overhovedet opstod, ja faktisk var de tidligste hulemalerier og amuletter som regel dyr.

I dette forløb arbejder vi med indtryk fra naturen ved at undersøge det teoretisk set i forskellige stilperioder i kunsthistorien og ved at lave et maleri med naturindtryk i fagets praktiske del.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Praktisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af indtryk fra naturen i stil perioder før og efter 1800 og de seneste 10 år. Værktyperne foto, installation, skulptur og maleri. Dansk og vestlig kunst.
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel C Mennesket i kunsten

Mennesket har har været et af de mest yndede motiver i kunsten. Enhver er jo sig selv nærmest. I dette forløb undersøger vi, hvordan mennesket er blevet afbilledet på forskellig vis i forskellige stilperioder.

Ekskursion til Bispegården for at se en udstilling med bronzeskulpturer lavet af Cire perdue gruppen: Jytte Høeg, Bodil Dam og Stine Teglhus.

Praktisk arbejde med en skulptur af sort voks med metaltrådsskelet sat op på en træsokkel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Praktisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af menneskefiguren i kunsten i stilperioder før og efter 1800 og de seneste 10 år. Værktyperne foto, installation, skulptur og maleri. Dansk og vestlig kunst.
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel D Min bolig ved Kalundborg havn

En en-families bolig skal lige præcis opfylde de behov, som en enkelt familie stiller til sin bolig. Det er verdens mest udbredte boligtype, og selvfølgelig har arkitekter gennem tiden tegnet mange forskellige måder, at lave en en-families bolig på. Det er det, som vi undersøger i dette forløb.

Praktisk arbejdes der med en en-familiesbolig ved Kalundborg havn. Boligen kan enten laves på computer, som tegning eller som arkitektur model. Det er tilladt at arbejde i grupper.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Første portfolioaflevering 01-10-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Praktisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af boligen i arkitekturen efter 1800 og de seneste 10 år. Værktypen er arkitektur. Dansk, vestlig kunst og ikke-vestlig kunst.
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel E Eksamensprojekt om guldalder

Da vi i foråret 2021 skal være med til at lave en udstilling om guldalderen i forbindelse med Lundbye-festival II i sommeren 2021 i Kalundborg, så er emnet for eksamensprojektet blevet guldalder. Lundbyefestival II bliver en større festival, hvor Bispegården eksempelvis udstiller værker af J. T. Lundbye, P. C. Skovgaard og L. Fröhlich. Disse tre kunstnere var alle fremtrædende kunstnere i guldalderen, og de var samtidig rigtig gode venner. Endvidere bliver der afsløret en ny skulptur af Johan Thomas Lundbye lavet af Maja Lisa Engelhardt ved siden af Kalundborg Gymnasium.

Problemformulering for eksamensprojektet: "På hvilke måder har guldalderen 1809-1849 stadig relevans for os i dag?"

Foredrag: Tidligere gymnasielærer og nuværende Lundbyeekspert, Jens Balslev, kom og fortalte om guldalderen med særligt fokus på Lundbye, Skovgaard og Fröhlich.

Ekskursion til Odsherred Kunstmuseum i Asnæs.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Praktisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af guldalderen i Damark. Kunst efter 1800. Værktyperne skulptur og maleri. Dansk kunst.
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel F Kunsten i dag

Kort teoretisk gennemgang af udtryksformerne i nyere kunst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Teoretisk undersøgelse værker fra de seneste 10 år. Værktyperne video, performance, foto, installation, skulptur og maleri. Dansk, vestlig kunst og ikke-vestlig kunst.
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Lærerstyret undervisning
Titel G Eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Eksamensforberedelse
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde