Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Karin Degn Rothmann
Hold 2020 DA/g3 (g3 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)