Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Vibecke Bette Molise Lemmergaard
Hold 2020 En/g2 (g2 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Work

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Work

Forløb: WORK

Intro: Go to: https://www.thesaurus.com/browse/work

Materiale:
1. Zero equals One - Creating a Business from Nothing by Riley Csernica - TED Talk non-fiction

2. Gill Martin "I Was a Page Three Girl at 16" non-fiction

3. Rebecca Njau "Karuri and the Hawking Business" short story

4. Bhagdad Express - Short film

5. Introduction to 'poetry' - Limericks and nursery rhymes

6. (skriftligt arbejde 3 stk.)

7- Grammatik - Kongruens, ordstilling, uregelmæssige verber, sætningsanalyse, brug af best. og ubest. artikel på engelsk.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lille opgave på klassen (1) 19-08-2020
Opgave nummer 2 - Avatar 17-09-2020
Opgave 3: Open or Wrapped 22-10-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer