Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Winnie Trankjær
Hold 2020 En/g5 (g5 En)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Work

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Work

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer