Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Rasmus Vestergaard
Hold 2020 ma/g1 (g1 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløbsmatematik 1
Titel B Grundforløbsmatematik 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløbsmatematik 1

Simple ligninger, funktionsbegrebet og lineære funktioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer