Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Lotte Wolsted
Hold 2020 ma/g2 (g2 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb del 1
Titel B Grundforløb del 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb del 1

Simple ligninger (anvendelse og løsning heraf)
Tal og intervaller
Funktioner (diverse begreber og grafer)
Lineære funktioner (hældningskoefficient og skæringspunkt)
Lineær regression
Introduktion til TI-NSpire (løsning af ligninger, grafer, regression)
Skæring mellem to linjer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer