Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Kenneth Vanman Offersen
Hold 2020 ma/g3 (g3 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb 2020

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb 2020

• Simple ligninger og ligningsløsning.
• Intervaller.
• Funktionsbegrebet, herunder bl.a. definitions- og værdimængde, samt definition af aftagende og voksende funktion.
• Lineære funktioner.
• Regnearternes hierarki.
• Parentesregler.
• Lineær regression, samt vurdering af regressionsmodel.
• Løsning af to ligninger med to ubekendte.
• Introduktion til TI-Nspire.


Litteratur/Pensum: SYSTIME plus Grundforløb stx af Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard, kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 9.


Supplerende litteratur: Grundforløbsmatematik 1 og Grundforløbsmatematik 2 af Anders Kristensen og Rasmus Vestergaard.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer