Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Vibeke Ankjer Vestermarken
Hold 2020 ma/g5 (g5 ma)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb

Forløbsbeskrivelse:

• Ligninger og anvendelse af ligninger
• Regneoperationernes hierarki
• Fortegns-og parentesregler
• Funktionsbegrebet
• Lineære funktioner
• Skæring mellem to rette linjer
• Lineær regression


Litteratur/pensum for grundforløbet: Grundforløbshæfte 1 og Grundforløbshæfte 2, af Anders Kristensen og Rasmus Vestergaard, Kalundborg Gymnasium 2018-2019.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer