Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Kristina Aaskov Thomsen
Hold 2020 me/g23 (g23 me)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introduktion - filmiske virkemidler + historie
Titel B Gysere - inkl. pilotprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion - filmiske virkemidler + historie

Fokus, 2005 (Per B. Katz + Henrik Poulsen):


Filmiske virkemidler: Kapitel 1
Filmbegreber - en visuel guide fra Fokus (eksempler på filmiske virkemidler)
Kameraøvelser til leg med de filmiske virkemidler

Andre eksempler på filmiske virkemidler:
Salt, 2010 (actionscene, kamerabevægelser)

Historie:
A Trip to the Moon - Georges Méliès 1902
The Lumiere Brothers - Arrival of a Train (1896)
Hugo - Martin Scorsese (2011)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Gysere - inkl. pilotprojekt

Læst:
I lyst og død (Rikke Schubart - i artikel fra Samvirke vedlagt på timen elektronisk) om gysets historie og subgenre
Fokus (Per Katz et. al) s. 30-31 om lyd
Fokus (Per Katz et. al) s. 32 - 41 om dramaturgi

Set:
Diverse eksempler på gys hørende til de forskellige subgenrer:
Frankenstein, 1931 (point of no return)
Fredag d. 13, 1980 (klimaks)
Haunted in Connetticut, 2009 (klimaks)
Dødens Gab, 1975 (klimaks)

FEMO: Fire veje til filmiske frames

Øvet:
Pilotprojekt (med gyset som omdrejningspunkt) inkl. FEMO-principperne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer