Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Annette Bach Møller, Erik Terp, Jesper Lauridsen, Nikolaj Brandt, Tim Nielsen
Hold 2020 nv/g1 (g1 nv bi, g1 nv fy, g1 nv ke, g1 nv ng)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Mordet i Kordilgade
Titel B Alkohol og sundhed
Titel C Fysik og metoder/begreber

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Fysik og metoder/begreber

Forløbet er til dels et fagligt samarbejde mellem fysik og naturgeografi. Det centrale emne er havet forstået som vand og bevægelse af vand.
I faget fysik arbejdes der med grundlæggende naturvidenskabelige begreber metoder i forbindelse med en række eksperimenter i klar progression, som er designet til eksplicit at forstå og anvende centrale begreber og metoder. I alt er fysikdelen delt i syv moduler:
1) Temperaturvariation - herunder introduktion til måling med LoggerPro og forståelse af informationsindhold i grafiske afbildninger, som sammenholdes med elevernes hypotesedannelser.
2) Densitetsforskelle i saltvand - kvalitative og kvantitative eksperimenter.
3) Pendulsvingninger som eksempel på kontrolleret eksperiment - herunder variabelkontrol, systematiske målinger og god eksperimentel praksis.
4) Opsamling - begreber og metoder fra de første tre gange repeteres og bliver diskuteret via supplerende eksperimenter, udvidelse af eksperimenter og præsentation af nye datasæt til anvendelse af eksisterende viden.
5) Opmåling af fodboldbane mm - herunder begreberne fejlkilde og usikkerhed. Stadig god eksperimentel praksis og nu også præsentation af resultater.
6) Densitetsbestemmelse ved lineær regression og uafhængig kontrol af resultater - herunder optimering af kvaliteten af konklusionen med usikkerhedsbestemmelse.
7) Finpudsning af eksperiment - efter præsentation af eksamensvilkår. Afsluttes med evaluering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer