SR01. MA, Fy, Ke 2017
(Matematik A, Fysik B, Kemi B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Matematik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag CSamfundsfag C
Engelsk BEngelsk BEngelsk B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Fysik BFysik B
Kemi BKemi B
Matematik AMatematik AMatematik A
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Naturvidenskab A, B eller C
Biologi B
Fysik A
Kemi A
Naturgeografi C
Valgfag mindst C-niveau. Mindst eet af valgene i 3g skal være et A-niveau
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Idræt B
Innovation C
Mediefag B
Musik B
Psykologi B
Psykologi C
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A
Valgfag C-niveau.Her skal du ikke vælge noget, hvis du har et begyndersprog
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Idræt B
Innovation C
Mediefag C
Musik C
Naturgeografi C
Psykologi C