SR03 MA, KE, Fy
(Matematik A, Kemi A, Fysik B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Matematik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag CSamfundsfag C
Engelsk BEngelsk BEngelsk B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsfag
Fysik BFysik B
Kemi AKemi AKemi A
Matematik AMatematik AMatematik A
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Valgfag mindst C-niveau
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik A
Idræt B
Informatik C
Innovation C
Mediefag B
Musik B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Valgfag C-niveau. Her skal du ikke vælge noget, hvis du har et begyndersprog
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Innovation C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C