SR07 SA, MA 2017
(Samfundsfag A, Matematik A)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Samfundsfag C
Matematik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Engelsk BEngelsk BEngelsk B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Naturgeografi C
Historie AHistorie AHistorie A
Fysik C
Naturgeografi C
Biologi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Matematik AMatematik AMatematik A
Valgfag
2. fremmedsprog
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Kunstnerisk fag
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau.
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgfag mindst C-niveau. Her skal du ikke vælge noget, hvis du har et begyndersprog.
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Idræt B
Innovation C
Mediefag B
Musik B
Psykologi B
Psykologi C
Valgfag C-niveau.
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C