SR08 EN, SP, Ty 2017 v2
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse1
Samfundsfag C1
Engelsk B1
Naturvidenskabeligt grundforløb1
Matematik CMatematik C2
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C6
Dansk ADansk ADansk ADansk A6
Naturgeografi C1
Historie AHistorie AHistorie A5
Fysik C2
Religion C2
Studieretningsprojekt2
Biologi C2
Oldtidskundskab C2
Studieretningsprojekt2
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B3
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A5
Engelsk AEngelsk AEngelsk A5
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C2
Dramatik CDramatik C2
Mediefag CMediefag C2
Musik CMusik C2
Valgfag C-niveau
Astronomi C2
Billedkunst C2
Dramatik C2
Erhvervsøkonomi C2
Filosofi C2
Græsk C2
Innovation C2
Kemi C2
Mediefag C2
Musik C2
Psykologi C2
Samfundsfag B2
Valgfag på mindst B-niveau
Billedkunst B2
Biologi B2
Idræt B2
Matematik B2
Mediefag B2
Musik B2
Psykologi B2
Samfundsfag B2
Tysk fortsættersprog A2
Valgfag på B-niveau, hvis du har haft C-niveau i 2g eller på mindst B-niveau, hvis du har haft B-niveau i 2g
Billedkunst C2
Biologi B2
Fysik B2
Idræt B2
Innovation C2
Kemi B2
Naturgeografi B2
Psykologi B2
Psykologi C2
Religion B2