SR09 EN, SP, Fr 2017
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Fransk fortsætter B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Samfundsfag C
Engelsk B
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik CMatematik C
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Naturgeografi C
Historie AHistorie AHistorie A
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsprojekt
Biologi C
Oldtidskundskab C
Studieretningsfag
Fransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Valgfag C-niveau
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Valgfag B-niveau
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Samfundsfag B
Valgfag B-niveau
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B