SR10 EN, TY, Fr
(Engelsk A, Tysk fortsættersprog A, Fransk fortsætter B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse1
Samfundsfag C1
Engelsk B1
Naturvidenskabeligt grundforløb1
Matematik CMatematik C2
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C6
Dansk ADansk ADansk ADansk A6
Naturgeografi C1
Historie AHistorie AHistorie A5
Religion C2
Biologi C2
Oldtidskundskab C2
Studieretningsfag
Fransk begyndersprog BFransk begyndersprog B3
Tysk begynder ATysk begynder ATysk begynder A5
Engelsk AEngelsk AEngelsk A5
Valgfag
2. fremmedsprog
Billedkunst CBilledkunst C2
Dramatik CDramatik C2
Mediefag CMediefag C2
Musik CMusik C2
Valgfag
Biologi B2
Fysik B2
Idræt B2
Kemi B2
Naturgeografi B2
Psykologi B2
Religion B2
Valgfag
Billedkunst B2
Biologi B2
Idræt B2
Matematik B2
Mediefag B2
Musik B2
Psykologi B2
Religion B2
Samfundsfag B2
Tysk begynder A2
Valgfag
Astronomi C2
Billedkunst C2
Dramatik C2
Erhvervsøkonomi C2
Filosofi C2
Informatik C2
Innovation C2
Kemi C2
Mediefag C2
Musik C2
Psykologi C2