SR11 EN, FR, Ty 2017
(Engelsk A, Fransk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Samfundsfag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik CMatematik C
Engelsk BEngelsk BEngelsk B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Naturgeografi C
Historie AHistorie AHistorie A
Religion C
Biologi C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Valgfag på mindst C-niveau
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Innovation C
Kemi C
Matematik B
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Samfundsfag B
Valgfag på mindst B-niveau
Biologi B
Fysik B
Græsk C
Idræt B
Kemi B
Matematik A
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Valgfag på mindst B-niveau med mindre du har haft B-niveau i 2g.
Billedkunst B
Billedkunst C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Idræt B
Innovation C
Matematik A
Matematik B
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsættersprog A
Valgfag på C-niveau. Her skal kun vælges noget, hvis du er fritaget for idræt
Billedkunst C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Innovation C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C