SR13 EN, TY, Sa 2017
(Engelsk A, Tysk fortsættersprog A, Samfundsfag B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Samfundsfag C
Matematik C
Engelsk B
Naturvidenskabeligt grundforløb
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Matematik BMatematik B
Historie AHistorie AHistorie A
Naturgeografi C
Biologi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Samfundsfag BSamfundsfag B
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau
Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Valgfag på mindst C-niveau
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Idræt B
Innovation C
Mediefag B
Musik B
Psykologi B
Psykologi C
Valgfag på C-nivau
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Græsk C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C