SR15 MU, MA 2017
(Musik A, Matematik A)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Matematik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag CSamfundsfag C
Engelsk BEngelsk BEngelsk B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Biologi C
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Musik AMusik AMusik A
Matematik AMatematik AMatematik A
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Naturvidenskabeligt fag på B-niveau
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgfag på mindst C-niveau, Her skal du ikke vælge noget, hvis du har et begyndersprog.
Astronomi C
Billedkunst B
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Informatik C
Innovation C
Mediefag B
Psykologi B
Psykologi C
Retorik C
Valgfag
Astronomi C
Billedkunst C
Dramatik C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Informatik C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Retorik C