Krop og sundhed
(Biologi B, Idræt B)
1. år 2. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe
Matematik CMatematik C
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Studieretningsfag
Idræt BIdræt B
Biologi BBiologi B
Valgfag
Kunstnerisk fag
Idræt CIdræt C
Valgfag på mindst C-niveau
Astronomi CAstronomi C
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C
Græsk CGræsk C
Kemi BKemi B
Kemi BKemi B
Matematik BMatematik B
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Psykologi CPsykologi C
Samfundsfag BSamfundsfag B