Krop og menneske
(Biologi B, Psykologi C)
1. år 2. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe
Matematik CMatematik C
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Studieretningsfag
Biologi BBiologi B
Psykologi CPsykologi C
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C
Idræt CIdræt C
Mediefag CMediefag C
Valgfag på B-niveau eller C-niveau
Astronomi CAstronomi C
Billedkunst BBilledkunst B
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C
Filosofi CFilosofi C
Græsk CGræsk C
Idræt BIdræt B
Kemi BKemi B
Mediefag BMediefag B
Musik CMusik C
Naturgeografi BNaturgeografi B
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Psykologi BPsykologi B
Samfundsfag BSamfundsfag B
Valgfag på C-niveau. Her skal du kun vælge noget, hvis du ovenfor har valgt et fag på C-niveau.
Astronomi CAstronomi C
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C
Filosofi CFilosofi C
Græsk CGræsk C
Musik CMusik C
Oldtidskundskab COldtidskundskab C