Adskillige dansklærere oplever at der er problemer plagiatfunktionen: "kan ikke tjekke plagiat - afventer tekstudtræk" Kan I forklare. Tak

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.