Hjælp 17.072

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.071

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.070

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.069

11/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener for EUX elever og blev derfor ikke altid trukket ud. EUX Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Studievejleder fejl ukendt fejl hvis de forsøgte at oprette en UU indberetning post.
Stamdata, MacomAdmin, Personfølsominfo: slet nu skoleopsætningsinfo, når kopieres skole..
Fejl rettet, Konverter skemadata: Nu er Tabulex konvertering tilgængelig.
CPR-integration: Viser nu mere informativ fejlbesked når opslag fejler pga. fejl fra datafordeler.dk.
17.068

10/10-2019

Fejl rettet, Fakturering, Opret faktura: Ved oprettelse af faktura hvor lectio kun foreslog kommentarlinier, fik man fejlsiden.
17.067

10/10-2019

Fejl rettet, Opgaver, Upload af rettelser: Gav fejlsiden.
17.066

10/10-2019

Stamdata, eksamensdatabase: Eksporter info til xml-fil og mulighed for at se eksamenstype på gitter.
Fejl rettet, Dropdowns: Virkede ikke i Internet Explorer.
17.065

10/10-2019

Stamdata, EUD, EasyP indberetninger: Afsluttede GF2 1952v6/1932v9 giver nu begge kvalifikationerne 1952v6 og 1932v9.
Stamdata, Eksamensbevis EUD GF2: Uddannelserne 1952v6 og 1932v9 får nu begge skrevet uddannelsen som "Handelsuddannelse med specialer".
Ansøger, Indlæs ansøger fra optagelse.dk: GF2 uddannelserne kan nu indlæses.
Ansøger, Verifikation: Der køres nu fuld verifikation af alle ansøgere på skolen.
Fejl rettet, Login: Hvis man stod i hovedmenuen og klikkede login, så blev man sendt til hovedmenuen igen efter login. Nu sendes man til sin personlige forside.
Fejl rettet, EDUP: Oprettelse af elevdeling gav besked om at elevdeling ikke kunne oprettes.
Fejl rettet, Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, Lectio Print: Ændret for at undgå ekstra blanke sider.
Stamdata, Konsultationer: Man kan nu redigere konsultationer som er igang/afsluttet.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Tabeloverskriften følger nu med når man scroller.
Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Det er nu muligt at angive en opgørelsesdato, således at man kan holdbesætte fremtidige stamklasser.
Fejl rettet, Eksamen: 6673A SKR Dansk er nu obligatorisk for EUX elever.
17.064

7/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener og blev derfor ikke altid trukket ud. Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fakturering, Opret faktura: Ved udstedelse af faktura med rekvirent med anden type end UVM eller ISB, vises der nu en tom linie, der kan opdeles eller tilrettes.
Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, EDUP: Overførte ikke EASY-P-uddannelsesaftalenummer.
Fejl rettet, Stamdata, DU, Ankestyrelse-indberetning Alm DU: Undervisning indberettes nu altid i lektioner af 45 minutter.
Fejl rettet, Stamdata, UNI-Login indberetning: Hvis en person (elev) havde en elev som ikke havde nogen aktiv periode, så blev det denne elevs info der blev brugt (adresse, stamklasse m.m.).
Fejl rettet, Fakturering: Hvis man slettede alle foreslåede fakturalinier, og derefter oprettede manuelle linier, fik man fejlsiden.
17.063

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅbenUdd hold: Man fik fejl, hvis man forsøgte at tilføje mere end én tilmelding for en elev.
17.062

2/10-2019

Stamdata, Easysynkronisering: Lidt forbedringer til AMU flet hold.
17.061

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå ukendt fejl ved indlæsning af modtagne tilmeldinger, hvis kundeordrenr/kundepersonref indeholdt mellemrum i starten eller slutningen.
17.060

2/10-2019

Klassen/holdets adganskoder: Der vises nu højest 500 elever i listen.
Stamdata, Vælg elev: Der vises nu højest 2000 elever i listen.
Fejl rettet, Fakturerering: Ved manuelt tilføjelse af fakturalinier fik man fejlsiden ved udstedelse af faktura.
17.059

1/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD - Efteruddannelse.dk: Varighed på de enkelte tilmeldinger til fag blev ikke indberettet.
17.058

1/10-2019

Fejl rettet, EDUP: Afsendelse af resultater kunne give fejl.
Fejl rettet: Stamdata, Elever, VUC Obu og FVU: Obu Test og Obu Test Dropdown viser felter afhængigt af den valgte type.
Navision Stat: Flyttet opsaetningsfaneblad fra skoleopsaetning til fakturaoversigt.
Fejl rettet, Fakturering: Ved oprettelse af faktura med kontostreng med formatfejl, fik man fejlsiden.
17.057

27/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilmeldinger gav fejlbesked på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der medtages nu eksaminationstid (fra prøvehold) i lærerstyret undervisning.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Afhentning af det plagierede dokument virkede ikke længere, hvis ikke afleveringen var på egen skole.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Manuelt bevis, EUD Skolebevis prereform: Hvis eleven var tilmeldt et elevforløb uden uddannelse/inaktivt, så kunne man i nogle tilfælde få fejlen "Kan ikke bestemme xprsuddannelse...." og man kunne ikke fortsætte manuelt bevis.
Fejl rettet, Stamdata, Unilogin indberetning: Indberetningen fejlede, hvis man havde brugt visningsnavn på elever uden at de også har CPR navnebeskyttelse. Nu sendes visningsnavn kun til Unilogin, hvis der er CPR navnebeskyttelse.
Fejl rettet, Stamdata, Holdverifikation: For AMU hold verificeres nu, at holdelementets fag er gyldigt i hele holdelementets periode.
Stamdata, Rediger Elev, VUC-FVU: Der er nu test-typerne "MatematikTest" og "LæseTest".
17.056

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.055

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.054

26/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Elevplan: På grund af en masse ukendte fejl i elevplan, er det aftalt med STIL at der ikke oprettes "gamle" skoleforløb for eleverne mere - Elevplan bruger ikke informationen.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilstededage gav fejl på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
17.053

25/9-2019

Fejl rettet, Navision Stat: Opdatering af betalingstatus fejlede for faktuaer der havde fået tildelt nyt nr. i Navision Stat ifbm. bogføring.
Fakturering, Opret faktura: Siden er simplificeret ved at flyttet valg og oprettelse af debitor til dialoger.
17.052

24/9-2019

Fejl rettet, Elever, Karakterer: Siden gav fejl hvis ikke der var defineret skoleår for dags dato (gamle skoler).
Fejl rettet, Stamdata, Hold-logger: Der manglede log på HoldTillaegspris og HoldudbudTillaegspris.
Felt rettet, Stamdata, Bevis, EUX preform: Hvis karaktermultiplikator ikke kunne udledes automatisk, kunne man ikke få lov til at udstede et manuelt bevis.
Fagvalg: Den gamle type SRP er nu omdøbt til SRP (gammel).
Fagvalg: Den nye type "SRP 6647" er er nu omdøbt til SRP/EOP.
Fagvalg: Der er nu understøttelse for EOP (erhvervsområdeprojekt merk/tek eux). Der skal bruges fagvalgtypen SRP/EOP.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Verifikationer vedrørende at der kun må ligge større skriftlige opgaver i større skriftlige opgave terminer er nu fjernet, da SRP skal indberettes som SAM i SSO terminer.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så alle prøver foreslåes for skriftlige opgave terminer (før var det kun større skriftlige opgaver).
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så der også foreslås eksamener selvom det ikke er holdets eksamenstermin.
Stamdata, Elever, VUC Obu: Obu Test har fået nye resultat muligheder.
17.051

23/9-2019

Stamdata, Gym-statistik: For 1.g. elever der endnu ikke er lagt på dansk-hold, bruges stamklassens navn nu som stamhold indtil 30/10.
Stamdata, Gym-statistik: STIL fejlede på flerårige hold. Holdene splittes nu igen over i skoleår.
Stamdata, Elever: ny kolonne tilføjet til studentFvuTest-tabel for vedvarende Bemærkning data.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Praktiksted: Tildeling af brugernavn/password virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Siden kunne fejle for gamle elever som havde valgt den gamle ansøger-afgangsklasse værdi "10. skoleår".
17.050

19/9-2019

Stamdata, Elever: Første version af ny testtype, der kaldes FVU ved at oprette en ny CRUD-operation og databasetabel også..
EDUP: Der vises nu kolonner med start- og slutdato i EDUP-sagslister.
EDUP, Redigér og Opret sag: Sagsnummer indgår nu i sidetitlen.
Stamdata, Gym-statistik: Indberetningen er nu ændret, så der dannes 1 post pr hold i tabellen ElevensFag. Førhen blev der dannet 1 post pr skoleår.
17.049

19/9-2019

Ansoeger, Ansøgning: Ny dropdown-type med året forlænget fra 1985 til indeværende år.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Der blev oprettet dubletlinjer. Der blev fejlagtigt grupperet på hold.
17.048

18/9-2019

Stamdata, Eksamensbeviser, Gymnasielt prøvebevis: Titlen på Gymnasielt prøvebevis ændret efter ny reform.
Stamdata, AMU/ÅU elevforløb: Hvis der er flere AMU/ÅU elevforløb, så vælges nu det forløb med navnet ÅU.
17.047

18/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.046

18/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Kvitteringsskrivelser kunne fejle, da udledning af takster brugte indberetningperiodens startdato til at udlede taksten. Nu bruges (mere korrekt) indberetningperiodens slutdato.
17.045

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Dataslet, Ansøgere: Ansøgere der er markeret som overliggere i det sidste ansøgerår der slettes, slettes ikke.
Fejl rettet, Fakturering: Faktura-fanebladet under holdstamdata viste fakturaer flere gange.
Fejl rettet, Fakturering: Opdatering af betalingsstatus fra Navision Stat kunne fejle.
17.044

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Elevplan indberetning: Kunne fejle hvis elevens adresse var over 50 tegn.
17.043

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Tilmeldinger: Ny advarselsmeddelelse, når holdelement perioden er uden for hold perioden.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: I detaljer vises nu kolonne med betalingsstatus.
17.042

16/9-2019

Fejl rettet, Fagvalg, SRP: Tilføjet ny Fagvalgtype "SRP 6647", som bruges til STX SRP 6647.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk, tilstededage: Der kunne opstå fejl, .
17.041

16/9-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser: Der vises nu også information om de tilknyttede regelgrundlag.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP HHX/HTX: Der kunne opstå ukendt fejl under verifikation af elevs fagvalg.
Fejl rettet, Tilskudsberegning, Skolehjem: Tilskudsberegning var kun aktiveret i test-systemer.
17.040

16/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Tilskud: Siden kunne fejle på UNord pga sammenlægning (der er nu flere aktivitetsindberetningsspor pr indberetning i gamle terminer).
17.039

12/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, holdtilknytninger: Udskrift-knappen virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GF2 bevis: Det er nu muligt at vælge bekendtgørelsen BEK nr 449 af 7. maj 2018.
17.038

12/9-2019

Fejl rettet, Lectio Webservice, Fejlbeskeder: Almindelige fejlbeskeder returneres nu. Før fik man bare altid Internal error.
Fejl rettet, Manuelt bevis: Dato indenfor rammen på FVU beviser.
Skolesammenlægningsscript opdateret.
17.037

11/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Siden fejlede, hvis man åbnede det inaktive forløb.
17.036

11/9-2019

Fejl rettet, Fakturerering: Fakturaoversigtssiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Fakturerering: Der kunne udstedes fakturaer på 0 kroner.
17.035

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.034

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.033

9/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.032

9/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: For skoler med skolehjem fejlede siden for studievejledere.
Fejl rettet, Rapportering, Grupper: Datakilden medtog kun stamklassegrupper. Nu medtages alle grupper.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringslister, Print: Overskriften blev vist med meget lille skrift.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP: Det var muligt at angive et 3 fagønske. Det er nu ændret til 2 obligatoriske.
17.031

8/9-2019

Fagvalg: Det er nu muligt at oprette SOP HHX og SOP HTX fagvalg.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå fejl ved indberetning, hvis en elev havde en for lang adresse.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved afhentning af timeldinger kunne der opstå fejl, hvis diverse tekstfelter (f.eks. kunde ordre nr) startede med mellemrum.
Skolehjem: Gantt-visning viser nu hold- eller elevforløbsnavn isf. elevid.
Skolehjem: Ny side, der viser og foreslår bookninger for en elev.
Skolehjem: Kontekstkort for elev har nu link til eleven skolehjemsside.
Skolehjem: Rediger elev har ikke laengere skolehjemskolonne med dropdown; istedet har den et readonly skolehjems-flueben.
Stamdata, Timeldinger: Advarsel hvis kursist tilmeldes flere gange til samme fag i samme periode.
Fejl rettet, Importer aktiviteter: Validerer nu at tekst i note kolonnen ikke er ulovlig.
17.030

5/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: På enkelte elever opstod der stadig en fejl, som gjorde at indberetningen ikke kørte for hele institutionen. Nu springes disse elever indtil videre over.
Stamdata, Oversigt: Tilføjet link til Lectio webservices siden.
Lectio Webservice, Photo: Der er nu tilføjet funktionen GetPhotoByCpr. Funktionerne UpdateStudentPhotoByCpr og GetStudentPhotoByCpr er nu obsolete og vil blive fjernet i nær fremtid.
17.029

4/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.028

4/9-2019

Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af fakturaer med manuelt tilføjede linier gav fejl.
Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af kreditnota fejlede.
Fejl rettet, Lectio Webservice, Security: UpdateStudentCredentials_XXX funktionerne kunne give fejl hvis cpr nummeret havde flere elev-forekomster.
Lectio Webservice, Security: Ny funktion UpdateCredentialsByCpr_Password(cpr,password), som både sætter elev og lærer passwords.
Stamdata, GymStat: Begreberne Marts, Oktober og November indberetninger fjernet. Der dannes nu altid en dagsdato indberetning, som indeholder alle data.
17.027

30/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.026

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.025

30/8-2019

Fejl rettet, CVR integration: Integrationen kørte ikke, da den fejlede på at der var nogle adresser som indeholdt ugyldige tegn.
17.024

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.023

29/8-2019

Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Man kan nu filtrere listen på xprsfag.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.022

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.021

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.020

29/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod nogle gange fejl under dannelsen af poster, hvorved der ikke blev indberettet data til ungedatabasen for institutionen.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.019

28/8-2019

Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Siden fejlede, hvis opgavens karakterskala ikke var enten 7-trin eller IB.
Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Man kan nu vælge mellem alle karakterskalaer og ikke kun 7-trin og IB.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.018

28/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.017

28/8-2019

GUI: Standard udskriv og excel ikoner på ø'er er flyttet til menu i ø'en.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.016

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.015

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.014

27/8-2019

Fejl rettet, Hold - Fakturering: Liste over studerende bestilt efter cpr-nummer.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Lokaler.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Stamklasser.
17.013

27/8-2019

Fejl rettet, Rapportering: Eksamensbevislinjer datakilden fejlede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Indberetningsdatoerne for skolehjem var forkerte.
Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Når en indberetning er sendt til UVM, så vises nu "Data til UVM".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Verifikationen af om en skoleperiode og tmk er lovlige i indberetningen brugte startdato i stedet for slutdato for indberetningsperioden. Derudover var advarselsteksten svær at gennemskue, da der kun blev vist uddannelsen og ikke speciale/skoleperiode.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Udskriv beviser virkede ikke altid efter hensigten - og efter skoleåret var skiftet, blev der ikke medtaget beviser udstedt sidste skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ankestyrelsen Indberetning - Alm. DU: Karakteren -3 blev indberettet som 03.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Skema-Bemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: AMU bevis siden gav ukendt fejl, hvis der var elever med tilknytninger til fag, men hvor tilknytningen lå i en ikke lovlig periode.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter med mange elever (f.eks. 1000) kunne i nogle tilfælde ikke åbnes - siden hang bare.
Fejl rettet, Lærerinitialliste i bunden af lærer-skemaer m.fl.: AA sorteres nu som AA og ikke Å.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Der forsøges nu ikke længere indberettet personer, som har ugyldigt CPR nummer (easy-p fejler alligevel på disse elever).
Fejl rettet, Eksamen, Genindlæs udg. skriftlig censur: Siden kunne give ukendt fejl, hvis der var meldt censur ud vedrørende optagelsesprøver.
Fejl rettet, Eksamen, Hent erstatningscensor: Hvis der skulle vises en fejlbesked, så fik man fejlsiden i stedet.
Login: Kravet om at administratorer skal skifte deres password hver 90 dage er nu fjernet.
17.012

21/8-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk tilstededage: Opdateringer sendes nu afsted inden oprettelser.
Efteruddannelse.dk tilstededage: Indsendelse af ændringer i tilstededage sendes nu også selvom der er tilmelder som er gået i fejl.
17.011

21/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.010

21/8-2019

Stamdata, Rediger lærer: Man kan nu angive at en lærer skal indberettes til elevplan (kun EUD institutioner).
LectioAPI: Billedupload kan nu også opdatere lærer-billeder.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere brugernavn for elever uden at opdatere password.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere password for elever uden at opdatere brugernavn.
Eksamen, Offentliggørelse: Der er nu implementeret regler for GYM Vinter19/20, samt GYM Sommer20 offentliggørelse.
Stamdata, Overfør lærer XPRS-prøvetermincensurkompetencer: Der er nu implementeret overførsel fra 2018/19 til 2019/20.
17.009

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Der modtages nogle gange Pnumre med værdien 0. Dette er en fejl og det håndteres nu som ikke noget pnummer.
17.008

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Skift afdeling: Siden fejlede hvis blot én ansøger havde ugyldig ansøger XML.
Fejl rettet, Tilstededage: Ved indtastning af tilstededage blev der altid foreslået holdets timetal og ikke hvad man evt tidligere havde korrigeret det til.
Fejl rettet, Tilstededage: Man kunne ikke ændre Resultat på forslagslinier, foruden man samtidig angav et tal i fravær eller tekst i noten.
17.007

16/8-2019

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der kunne opstå fejl ved afhentning af svar, idet uu forløbs id'er er blevet længere nu end ventet.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Fakturering navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der opstod ukendt fejl ved indlæsning af pakker, hvis der var en person med post nr "Ukendt postnr".
17.006

15/8-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Der opstod ofte ukendt fejl i flet amu-aktiviteter.
17.005

15/8-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: For GF2 beviser der nu vælges bekendtgørelsen af 7. maj 2018.
Generelt, Beskedbokse: Hvis en beskedboks indeholder mange linjer, kommer der nu en knap til at kopiere al teksten.
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Der kunne komme en ukendt fejl, hvis man havde holdelementer der forløber over flere år.
Fejl rettet, Konverter skemadata: GPUntis konvertering fejlede, hvis filen indeholdet moduler større end 5.
Fejl rettet, Forloeb vis: Når man inkluderer lektier / andet indhold om aktivitet.
Fejl rettet, Stamdata, Fag: Ved sletning af lokalt xprsfag kunne man ofte få ukendt fejl hvis faget blev brugt forskellige steder. Nu fås i stedet en beskrivelse af hvor faget bliver brugt.
17.004

12/8-2019

Stamdata, Kommuner: Kommunetabel opdateret med navne og aktiv information fra CPR grunddata.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indberetning af lokationer håndteres det nu, hvis eudk allerede kender lokationen.
17.003

9/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD indlæs uddannelsaftale: Ved oprettelse af praktiksted kunne man få ukendt fejl, hvis easy-p aftalens information om praktikstedet indeholdt mellemrum til sidst i adressen.
Fejl rettet, Stamdata: Cøsaformål 1412 er nu markeret som teknisk eud uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload af ansøger-xml: Hvis filen indeholdt flere ansøgere (ListOfFtuEducationPlanResponse) fejlede verifikationen af xml'en.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetninger: Der tages nu højde for at der på nogle fags tilknytninger til uddannelser står, at faget ikke skal indberettes (f.eks. 4476C på HHX).
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet: Siden kunne ofte ikke åbnes siden 17.000.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "XPRS eksamen kommunikation", der sletter gamle eksamensindberetning filer.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "Beskeder personlige", der sletter gamle beskeder (mere end 15 måneder gamle).
Konvert skemadata: gpUntis kan igen vælges under Konverter skemadata.
17.002

7/8-2019

Fejl rettet, Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk fejlede siden 17.000.
Fejl rettet, Ansøger, Konverter: Ved konvertering af ansøgere blev vist forløb som havde startdato i skoleåret der koverteres til. Nu medtages også elevforløb som har startår sat til skoleåret.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Der opstod fejl ved udstedelse af gymnasielt prøvebevis, hvis elven havde en studieretning angivet.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Linket til uvm's side om engelsk tillæg virkede ikke.
Stamdata, Rediger elev: CPR-opdatering af enkelte elever kan nu ogsaa foretages for elever der ikke er aktive.
17.001

5/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Lokale fag: Sletning af lokalt fag fejlede.
Fejl rettet, Stamdata: Menupunktet til Rediger stamklasse var forsvundet siden version 17.000.
17.000

5/8-2019

Konverter skemadata: Fjernet en del af de gamle formater.
Fejl rettet, Rapportering, Eksamensbeviser: Flere af de nye gym-bevistyper havde angivet eksamens- og årskaraktergennemsnit i databasen. Eksamens- og årskaraktergennemsnit er nu blanke for disse beviser, da det ikke er værdier som står på beviserne.
Skolekopiering: X skoler har nu en standard udløbstid på 3 måneder.
Stamdata, EASY-P indberetning: Der indberettes nu også HHX og HTX elever.
Fejl rettet, Ansøger: Hvis der ikke var angivet nogle underskriftdatoer i xml-import fil, så fik man fejl ved manuel upload af 2018 format. Nu sættes ansøgningsdato til 1/1-2000.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Arbejdsgivers navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Eksamen: Engelsk tillæg til bevis viste en gammel version. Nu linkes i stedet til UVM's hjemmeside.
Brevflet, Elever: Tilføjet mere information om værger.
16.263

11/7-2019

Fejl rettet, EDUP: Ved bekræftelse af om anmodning om annullering af sag, blev sagen afsluttet automatisk, men lectioelevudlånet blev ikke slettet.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Dannede ikke lovlige importfiler.
16.262

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Fejlede stadig.
16.261

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Hvis et holdelement ikke var aktivt på lektionens dato, eller holdelementet ikke eksiterede, så fik man ukendt fejl.
Stamdata, AMU statistik: Lidt tilretninger og test mod STIL. Indberetninger fejler dog når man forsøger at indberette, da STILs systemer ikke virker.
16.260

9/7-2019

Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Understøtter nu import af skema over flere skoleår, samt holdelementer som løber over flere skoleår.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetning: Genbehandl virkede ikke (man fik ukendt fejl).
Fejl ved skemaimport: Kan ikke finde holdlelement i Lectio for aktiviteten.
16.259

8/7-2019

Fejl rettet, Ved opret af tillægspriser fakturering, blankes Beskrivelse efter valg af Gebyrtype.
Fejl rettet, Engelsk HTX bevis har dansk dato.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: STA SAM indberettes nu igen som STA MDT (eksamensdatabasen har igen fjernet STA SAM som mulighed).
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Verifikation af at udmeldelsesdato ikke ligger for langt ude i fremtiden er nu ændret fra 4 år til 5 år, for at håndtere EUD elever på lange aftaler.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Understøtter nu holdelementer som kører over flere skoleår.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Datoformatkolonnen følger nu lectios standard datoformat.
16.258

4/7-2019

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Fejlede.
16.257

4/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.256

3/7-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5134B Historie bliver nu vægtet 1,5.
Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at importere linjer i CSV format fra EASY.
16.255

2/7-2019

Fejl rettet, Hold: Perioden for holdelementer blev ikke altid sat korrekt.
Hold, Tilstededage: Kolonnesortering forbedret.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for elever på GIFv3 blev ikke indberettet.
16.254

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.253

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.252

1/7-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold udløses nu TMK IGPÅ for påbegyndelse.
16.251

1/7-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportfeltet rekvirent skal vise typen og ikke navnet.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: I nogle tilfælde blev teknikfag ikke medtaget.
16.250

28/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: Diverse nye bekendtgørelser er mulige for EUD.

 

 

Tidligere versioner