Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Christian Kronow
Hold 2017 DA/eux (1e DA, 3e DA, 4e DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Teksttyper
Titel B Praktikparat
Titel C Notatteknik
Titel D Innovationsprojekt - reklamer
Titel E Kommunikation
Titel F Tværfagligt forløb med samfundsfag
Titel G Tværfagligt forløb med Sund Elev
Titel H Nyhedsartikler
Titel I Mundtlig kommunikation
Titel J Opsamling og prøveforberedelse
Titel K Eksamen
Titel L Intro
Titel M Romantikken (L og S)
Titel N Det moderne gennembrud (L og S)
Titel O Journalistik (M og S))
Titel P Journalistik
Titel Q Dokumentar (M)
Titel R Rap (S og M)
Titel S littaraturhistorie -moderne og folkelige (L og S)
Titel T Skriftlighed
Titel U litteraturhistorisk overblik (L)
Titel V eksamen
Titel W Forløb#13
Titel X Forløb#14
Titel Y Forløb#16

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Teksttyper

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Notatteknik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kommunikation

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Tværfagligt forløb med samfundsfag

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Tværfagligt forløb med Sund Elev

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af Køreplaner 07-11-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Opsamling og prøveforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Eksamen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Romantikken (L og S)

Titel 2
Romantikken
Indhold Forløbet i Romantikken vil give eleverne viden om periodens forskellige retninger indenfor Romantikken, samt evne til at analysere og fortolke teksterne ud fra denne baggrund.

• Eleverne laver egen research på perioden og laver oplæg med powerpoints,, som de præsenterer for hele klassen.
• Lærerproduceret kompendium om perioden. Et uddrag fra ”Litteraturhistorien – på langs og tværs” af Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen. Systime A/S.
• Videointroduktion til Romantikken og Det moderne gennembrud fra Rather Homemade Productions


Begreber (eleverne stifter kendskab til disse begreber):
- Epik og lyrik
- Fortællertype, synsvinkel, fremstillingsform og fortælleelement.
- Metafor og sammenligning.
- Miljøbeskrivelse: Socialt og fysisk.

Faglige mål
- Eleverne trænes i at lave grundig research.
- Eleverne trænes i at finde litterære træk fra perioden både tematisk og sprogligt.
- Eleverne trænes i almen tekstanalyse, og at anvende de danskfaglige grundbegreber.
- Eleverne analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive tekster.

Kernestof:
- ”Præludium”, Steen Steensen Blicher, 1938
- ”Indvielsen ”, A.W. Schack von Staffeldt, 1804
- ”Morgenvandring”, Adam Oehlenschlaeger, 1805
- ”Klokken”, H.C. Andersen, 1845
”Paa Sneen”, Emil Aarestrup, 1938
”Nissen ved Spækhøkeren” af H.C.Andersen
- ”Helium” kortfilm af Anders Walter, Kim Magnusson. (2014)
- ”!800-tallet på vrangen”
- ”I Danmark er jeg født”, H.C. Andersen, 1850
- ”I Danmark er jeg født” musikvideo Isam B.
- DF’s valgvideo fra 2009


Omfang
22 lektioner á 50 minutter
Særlige fokuspunkterVæsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/elevoplæg / gruppearbejde og selvstændigt arbejde/skriftlig aflevering og genaflevering


Introduktion til den analyserende artikel. De laver en skriftlig analyse af ”Spækhøkerne” ad H.C. Andersen på min.2 sider.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Den analyserende artikel 24-10-2019
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Det moderne gennembrud (L og S)

Forløbet i Det moderne gennembrud vil give eleverne viden om periodens problemorienterede litteratur, samt evne til at analysere og fortolke teksterne ud fra denne baggrund.

• Eleverne laver egen research på perioden og laver oplæg med powerpoints, som de præsenterer fro hele klassen.
• Lærerproduceret kompendium om perioden. Et uddrag fra ”Litteraturhistorien – på langs og tværs” af Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen. Systime A/S.
• Videointroduktion til Romantikken og Det moderne gennembrud fra Rather Homemade Productions


Begreber (eleverne stifter kendskab til disse begreber):
- Epik og lyrik
- Fortællertype, synsvinkel, fremstillingsform og fortælleelement.
- Metafor og sammenligning.
- Miljøbeskrivelse: Socialt og fysisk.

Faglige mål
- Eleverne trænes i at lave grundig research.
- Eleverne trænes i at finde litterære træk fra perioden både tematisk og sprogligt .
- Eleverne trænes i at anvende grundbegreber.
- Eleverne analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive tekster.

Kernestof:
- ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan (1887)
- ”Constance Ring ” af Amalie Skram (1885)
-  2 forskellige uddrag fra ægteskabsromanen
- ”Den sidste balkjole” af Herman Bang (1887Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Journalistik (M og S))

Journalistik (M og S))
Praktisk forløb om avismediets genrer, hvor eleverne aktivt har prøvet kræfter med de forskellige genrer. I forbindelse med forløbet har eleverne skrevet nyhedsartikler og features og lavet en klasseavis, hvor deres faglighed og drømme for fremtidige og nuværende jobs kommunikeres. Eleverne har også lært om nyhedstrekanten, featurehjulet, nyhedskriterier, segmenter, fortællende journalistik, avisernes overordnede beskaffenhed og genrer og kommunikationsmodellen.
Kernestof:
feature-, nyhedskriterie- og nyhedstrekantsartiklerne fra aiu.dk

Litteratur: http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/
(afsnit om feature, nyhedsartikel og interviewartikel
http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/nyhedshistorie/
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/skriveproces/
http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/anmeldelse/

Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
nyhedsartikel om jer selv om 10 år 20-12-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Journalistik

18/11 9/1 - journalistik

Eleverne har stiftet bekendtskab med de forskellige typer af journalistik der nu engang findes i verden. Primært har vi bokset løs med features og nyhedsartikler, men også berørt ting som fake news, fortællende journalistik, minervamodellen, featurehjulet og nyhedstrekanten m.m. Eleverne har selv skrevet en feature og en nyhedsartikel som afleveringer i forbindelse med forløbet.
Værker: ingen
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
nyhedsartikel om jer selv om 10 år 20-12-2019
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Dokumentar (M)

13/1 - 18/2 Dokumentar
Eleverne er blevet introduceret til dokumentar med fokus på de tre storgenrer: Den observerende, den autoritative og den deltagende dokumentar. Derudover har vi koncentreret os om bl.a. faktakontrakten og autencitetsmarkører.

Værker (alle medieværker): Vildsvinene kommer
Selvgjort er velgjort af Mortens Damsgaard
Cowspiracy
Indhold
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Rap (S og M)

18/2-23/3 Rap
Eleverne er blevet introduceret for rap - den historiske udvikling for genren og stilistiske genretræk og positionering og modpol.
Værker - Omvendt psykologi (lyrisk værk) af Bathazar og Klaskefar
Ækte vare (medieværk - film) af Fenar Ahmad
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S littaraturhistorie -moderne og folkelige (L og S)

1/4 - 17/06 - litteraturhistorisk forløb om det moderne og det folkelige gennembrud.
Eleverne har læst en mængde tekster fra det moderne og det folkelige gennembrud. Al undervisning har været virtuel, så næste års lærer bør måske lige skrive sig bag øret, at særligt de svage elever, muligvis ikke har fået læst alle tekster lige grundigt.
Tekster: Jens Vejmand, Tyendesang af Jeppe Aakjær, Knokkelmanden, Henrik Pontoppidan, Tyvetøs af Martin Andersen Nexø.
Værker: Rugens Sange, Jeppe Aakjær (lyrik)
Kongens fald af Johannes V. Jensen som teateropsætning (drama)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
årets sidste opgave 29-05-2020
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Skriftlighed

Skriftlighedsforløb, hvor eleverne er blevet introduceret til de forskellige eksamensgenrer i HTX/Eux og opdateret på de ændringer, der er blevet indført i løbet af deres år fra 1-4e.
Vi har fortrinsvis arbejdet med Systimes bog om HTX/EUX-genrerne -

https://guidetilskriftligdanskhtx.systime.dk/?id=142
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U litteraturhistorisk overblik (L)

Dette forløb har mestendels tjent som opfriskning af perioder med relevans for elevernes eksamen. Jeg agter ikke at opgive dette emne som et forløb eleverne kan trække til eksamen, men skriver det blot i studieplanen, for at vise, hvad vi har lavet i perioden - og det er altså ultrakorte kurser i f.eks. Romantikken og Det moderne og folkelige gennembrud, men også nyere og ældre genrer (som jeg dog ikke definere, da det kunne ses som en invitation til at lade eleverne gå op i de perioder - så jeg nøjes med at komme med de to eksempler).

Tekster: Harpens Kraft
Prins Lindorm

Olga Ravn - Guldhjerterne
Theis Ørntoft - uddrag af Digte 2014
Helle Helle - Køreplaner
Rifbjerg - Terminologi og undfangelse
Martin A. Hansen - Roden
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V eksamen

eksamensforberedende forløb
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel W Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Forløb#14

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Y Forløb#16

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer