Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Marie Breumsø
Hold 2017 En/e (1e En, 3e En, 4e En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Identity
Titel B Selvvalgt projekt
Titel C Confrontations
Titel D Agriculture
Titel E Health
Titel F Forløb#1 Engelsk B: Social Media (So-Me) EKSAMEN
Titel G Forløb#2 Engelsk B: How Power Corrupts EKSAMEN
Titel H Forløb #3 Science fiction EKSAMEN
Titel I Forløb#4 American values EKSAMEN
Titel J Forløb#5 Why we need farmers
Titel K Forløb#6 Crime in fiction EKSAMEN
Titel L Forløb#7 Going Global

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Selvvalgt projekt

Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
stil1 19-09-2017
projekt 01-10-2017
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#1 Engelsk B: Social Media (So-Me) EKSAMEN

Kernestof:

"Noah", uddrag af kortfilm instrueret af Patrick Cederberg og Walter Woodman, 2013 (17 min)

"Igor" (2014) essay i Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's
"Learned", Lena Dunham, Random House 2014 - 7 sider

"The Good, the Bad, and the Unexpected Consequences of Selfie Obssession” (2013),
Melissa Walker, Teen Vogue, 06.08.2013: http://www.teenvogue.com/story/selfieobsession - 2 sider

“Look Up”, Gary Turk, 2014, (digt): http://garyturk.com/portfolio-item/lookup/ - 3 sider

“Look Down”, JianHao Tan, 2014 (digt).
“alt Life”, uddrag af kortfilm instrueret af Teddy Nygh, 2017 (12 min)

Supplerende stof:
“TeeVee”, Eve Merriam, (digt). - 1 side

Tom Wayman: "Did I Miss Anything?" (digt) - 1 side
”The bad effect of social media”: uddrag af kort video, 2016 (1 min.)
”New Friend Request”, Gym Class Heroes, 2006 (sang) - 2 sider

Arbejdsformer:
- Klassediskussioner
- Gruppearbejde
- Pararbejde
- Skriftlig aflevering tilknyttet "Noah"
- Eleverne har selv skrevet digte, de har fremført for hinanden
- Det retoriske pentagram er blevet introduceret og anvendt


Fokuspunkter:
Fokus på hvorledes brugen af de sociale medier og teknologi generelt påvirker os.
ANTAL LÆSTE SIDER I FORLØBET : 20 sider.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Assignment n1 - Noah 16-09-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#2 Engelsk B: How Power Corrupts EKSAMEN

How power corrupts

Kernestof:

”Animal Farm”, George Orwell, 1949. 112 sider

Uddrag af filmen ”The Standford Prison Experiment”, 2015, instrueret af Kyle Patrick Alvarez

ANTAL LÆSTE SIDER I FORLØBET (eksklusiv film): 112 sider.


Supplerende stof:

Uddrag af ”Animal Farm” som tegnefilm, 1954, instrueret af Louis de Rochement


Arbejdsformer:

- Gruppearbejde
- Pararbejde
- Formidling
- Paneldebat (The Standford Prison Experiment). Hele holdet blev delt op i 2 – den ene del skulle være vagterne og dermed forsvare deres handlinger, mens den anden del var fangerne, der skulle finde argumenter for, hvor slemt det havde været for dem. Der blev valgt 3-4 elever fra hver del til at deltage i debatten. En enkelt elev blev valgt som tv-host, en anden som sekretær, der skulle tage noter om pros/cons. Resten var publikum, som efter debatten skulle tage stilling til, om vagterne eller fangerne var mest overbevisende.


Fokuspunkter:

Hvad magt gør ved folk.
Læsning af literært hovedværk.
Intensiv og ekstensiv læsning.
Vi har arbejdet med, hvad en allegori er.
Eleverne har selv undersøgt, hvad værket kan symbolisere og fremlagt dette for klassen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb #3 Science fiction EKSAMEN

Forløbet handler om science fiction og har således fokus på "tekster, der behandler etisk og historisk indhold inden for teknologi og naturvidenskab". Vi starter således med at indkredse en definition af genren og herefter læses et lille udvalg af tekster. Der er fokus på den gode tekstanalyse og på det overordnede emne. Afslutningsvis skriver eleverne opgaver om "science fiction farming"

Kernestof:
Brian Aldiss: ”Super-Toys Last All Summer Long”
Ray Bradbury: “The Veldt”
Black Mirror, season 3, episode 1, ”Nosedive”

Desuden:
TED-talk om science fiction
A.I., first 50 minutes
Article: “China might use data to create a score for each citizen based on how trustworthy they are”


Skønsmæssigt samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#4 American values EKSAMEN

Forløbet starter med en introduktion til amerikansk historie og vi arbejder indgående med "the frontier myth". Herefter arbejder eleverne med uddrag af taler, som analyseres og fremlægges for resten af holdet. Vi ser efterfølgende filmen "Green Book" og læser et par sange, som tematiserer den amerikanske drøm.

Kernestof:
Edward N. Kearny, "The Frontier Heritage" (fra "Worlds of English", 2010)
Peter Farrelly: "Green Book" (film)
Tupac Shakur: “Panther Power” (fra "Youth Cultures in the USA")

Speeches:
Eva Longoria, speech at the Democratic National Convention, 2012.
Lincoln: “Gettysberg address”  
Martin Luther King: “I have a dream” (excerpt)  
Malcolm X: “The ballot or the bullet” (excerpt)
Obama: “The American Promise” (excerpt)
Donald Trump: “Inaugural address” (excerpt)

Desuden er der arbejdet med artiklerne:
"Green Book Has Great Acting, a Misleading Title and Palatable Racism for White People"
"Why the 'Green Book' Controversies Don't Matter"

Skønsmæssigt samlet omfang 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#5 Why we need farmers

Projektforløb om landbrug. Eleverne skal undersøge et område indenfor landbrug og herefter formidle det til en valgt målgruppe. Der er fokus på materialesøgning og formidling. Produktet er en video.
Undervejs laver eleverne en "project diary" og der laves grammatiske øvelser i relation til emnet.
Forløbet er gennemført virtuelt.

Kernestof:
TEDMED What does the world eat?
Peter Menzel & Faith D'Alusio

Skønsmæssigt samlet omfang: 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#6 Crime in fiction EKSAMEN

Vi indleder med at definere "crime fiction" og herefter læses tekster, som alle på sin vis har et element af "crime".  Der ud over er der fokus på den gode tekstanalyse, idet vi opfrisker værktøjskassen til dette.
Forløbet er mestendels gennemført virtuelt.

Kernestof:
Stephen King: ”The Man who Loved Flowers”
Christine Poulsen:”Don’t You Hate Having Two Heads”
Sherlock Holmes: A Scandal in Bohemia (excerpt)
Taylor Swift: “No body, no crime”
The moth - pod-cast “Bicycle safety on Essex”

Desuden:
Introduction from "Crime in Fiction", Systime

Skønsmæssigt samlet omfang: 40 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#7 Going Global

Vi indleder med at se lidt på det engelske sprogs historie og udbredelse. Herefter arbejder eleverne i grupper med selvvalgte områder og tekster alle indenfor emnet.

Kernestof:
John Agard: Reporting from the Frontline of the Great Dictionary Disaster (2006)

Eleverne har valgt mellem:
Jomo Kenyatta: The Gentlemen of the Jungle (1938)
Kushwant Singh: Karma (1950)
Tara June Winch: Cloud Busting (2006)

Skønsmæssigt samlet omfang: 20 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer