Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Anne-Bente Mylsted
Hold 2018 SP/g (1g SP, 2g SP, 3g SP)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Begynderundervisning
Titel B Mexico - una introducción
Titel C México - Sociedad, cultura y arte
Titel D Gramática y vocabulario
Titel E Tradiciones
Titel F Niños viviendo en pobreza
Titel G Arte - Covid 19-forløb
Titel H Repetición y gramática
Titel I España y los españoles
Titel J Cuentos - delvist Covid 19 -forløb
Titel K Jóvenes - Covid 19-forløb
Titel L Conversación y repetición de temas

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Begynderundervisning

Grundlæggende indføring i basisgrammatik og mundtlig kommunikation med udgangspunkt i begynderbogssystemet Kernestof :
Buena Idea 1 - grundbog og øvebog. Kapitel 1-10.
Der er arbejdet med serien Mar de Plástico, sæson 1, afsnit 1. Netflix.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 1: Repaso 1. 10-01-2019
Opgave 2: Un país 25-01-2019
Opgave 3: Beskrivelse med adjektiver 07-02-2019
Opgave 4: Adela i København 07-03-2019
Opgave 5: Repaso 2 28-03-2019
Opgave 7 02-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Mexico - una introducción

Estimeret omfang: 20 normalsider

Forløbet har fokus på México. Eleven præsenteres for introduktion til landet, dets traditioner og aktuelle problemstillinger.

Fokusområder:Ny viden, iInfosøgning, løsning af delprøve 1-lignende opgaver, samtale og mundtlig beskrivelse af fotos.

Kernestof:
Om Día de los Muertos: Der arbejdes med opgaver i tilknytning med følgende hjemmesider:

https://urskola.se/produkter/180946-Pregunta-ya-El-dia-de-los-muertos#

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42118763

Om Migration, La Bestia og samfundet

Kernestof:
Film : Sin nombre;  Cary Joji Fukunaga, 2009

I tilknytning til filmen er der arbejdet med infosøgning og internetkilder til nærmere undersøgelse af problematikker samt opgaver og billedbeskrivelser.


Supplerende stof:

Film : Coco
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel C México - Sociedad, cultura y arte

Estimeret omfang: 60 normalsider
Eleven lærer om Mexicos historie, aktuelle samfundsforhold, kultur, traditioner og kunst.
Emnet består af flere tekster samlet i kompendier her på Lectio.
Eleven arbejder med musik, filmanalyse, lytteforståelse, tekstlæsning, oversættelse og fremlæggelse.

Kernestof:

A) Mosaico mexicano; Kristina Pilmark og Rikke Olsen; Gyldendal 2016
side: 8-11, 14, 16-18

B) Informaciones - México
side: 30-33

C) La identidad constrastada; Pablo Rismøller og Ole Mikkelsen; Gyldendal 2013
Aby de México, side 52-60


D) Frida Kahlo, una biografía corta; http://www.padreshispanos.com/nuestra_cultura/frida-khalo-una/1081/

E) Frida Kahlo y Diego Rivera; Marianne Havsteen & Estíbaliz Hernández Marquinez; Gyldendal Udd; 2002
Side 50-53; 62-69; 76-77;

E) Film: La zona. Rodrigo Plá, 2007

Supplerende stof:

A) Fakta om Mexico - Historie, stater, økonomi

B) Frida Kahlo y Diego Rivera
side 19-28


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 03 - Carta desde México 13-10-2019
Afl 04 - Aby 03-11-2019
Afl 05 La Zona 24-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel D Gramática y vocabulario

Der arbejdes løbende med grammatik:
Eleven arbejder med at lære og forstå den elementære grammatik:
1. år:
Substantiver og artikler, genitiv, adjektiver, bøjning af regelmæssige verber, gustar, ser/estar og hay, ir, tener, personlige pronomener i nominativ, possesive pronomener, talord, dato og klokken, nær fremtid, gerundium, billedbeskrivelse.
Derudover har vi gennemgået verbalperifraser: estar + gerundio og nær fremtid med ir a + infinitiv.
2. år:
Diftongerende verber, refleksive verber, uregelmæssige verber; datid og futurum.
Her arbejdes desuden med gloseområder: Ropa, casa y muebles
3. år: repetition af grammatik. Dativstyrende verber, personlige pronomener, konjunktiv.
Fokus på genrekendskab og øvelser til delprøve 1 og delprøve 2.

I corona-perioden arbejdes derudover med lytteforståelse samt højaktuelt ordforråd:  Horisont: Alba læser for de syge og døende; om corona i Spanien og Ecuador
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 150 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tradiciones

Estimeret omfang: 30 normalsider
Vi arbejder med identitet, stereotyper, traditioner og vaner. Fokuspunkter er, at eleven lærer om karakteristika ved Spanien og spanierne, og at eleven kan fremlægge indsamlet viden via ppt.
Udover kernestoffet indsamler hver elev individuelt kilder til selvvalgt tradition.

Kernestof:
Las costumbres españolas que sorprenden a los extranjeros - ABC.es
Rocío Careaga, 2015

¿Cómo somos los españoles?
Sin prisa pero sin pausa, side 10-11

España, hechos y cultura
Usos y costumbres de España, side 38
Annie M. Pedersen, L&R 2014

Espana en la calle
Side 12-19

Links:

https://www.cocacolaespana.es/historias/bar-alma-pueblo
https://www.cocacolaespana.es/benditos-bares


Supplerende stof:

Ppt med links til forskellige traditioner i Spanien: San Fermín, Castellers, Semana Santa, Tomatina, Feria de Abril, Las Fallas, Los Carnavales,
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 06 - Tradiciones 15-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Projektarbejde
Titel F Niños viviendo en pobreza

Estimeret omfang: 50 normalsider.

Eleven arbejder med materiale, som belyser emnet ud fra forskellige virkeligheder i forskellige lande.

Fokus for emnet er fattigdom i Latinamerika og de konsekvenser, som fattigdommen medfører for børn og unge Eleverne arbejder med et begrebsapparat generelt omkring fattigdom. Derudover belyses konsekvenserne af fattigdom for det enkelte menneske og også for samfundet. Hovedvægten lægges børn og unge fra Mexico og Mellemamerika.

Kernestof:
Internet:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/24/la-pobreza-aumento-a-175-millones-de-personas-en-latinoamerica/
https://www.gedesco.es/blog/una-definicion-economica-de-la-pobreza/
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/glosario/default.aspx?t=mhog24&e=00&i=
https://news.vice.com/es/article/imgenes-entramos-cuesta-ciudades-perdidas-mexico
https://www.viajejet.com/pobreza-en-latinoamerica/

Bog:
a) https://issuu.com/astridrandrup/docs/mar__a-una_ni__a_trabajadora

b) Con un vaso de pega en la mano, side 8-18
Roger og Jeanette Krogh Silva
Turbine

Dokumentarfilm:
Which way home
Rebecca Cammisa
2009


Supplerende stof:
Internetsøgninger på Globalis.dk om Nicaragua og Bolivia
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Pararbejde
Titel G Arte - Covid 19-forløb

Estimeret omfang: 10 normalsider
Eleven arbejder med projektopgave indenfor emnet Arte.
Der tages udgangspunkt i Frida Kahlo og Diego Rivera. Dernæst vælger eleven selv en kunstner, som de undersøger dybere og fremlægger mundtligt.

Kernestof:
Frida Kahlo - una biografía corta (tekst fra internettet)
Frida Kahlo y Diego Rivera
Kaleidoscope, Side 67+68+77

Supplerende stof
Frida Kahlo y Diego Rivera
Kaleidoscope, side 19 - 28

Til projektopgaven vælger eleven selv kunstner og skal inkludere nævnte hjemmesider:
1. Okuda San Miguel http://okudasanmiguel.com/

2. Pablo Picasso https://www.enforex.com/espanol/cultura/arte-pablo-picasso.html

3. Salvador Dalí https://www.salvador-dali.org/es/dali/

4. Fernando Botero https://www.culturagenial.com/es/fernando-botero-obras/

5. Joan Miró https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41783-joan-miro-biografia-obras-y-exposiciones

6. Santiago Calatrava https://www.calatrava.com/

7. Antoni Gaudí https://www.casabatllo.es/antoni-gaudi/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Kreativitet
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel H Repetición y gramática

Dette modul har fokus på repetition af :
A) basisgrammatik - herunder bøjning af verber
B) ny grammatik - futurum
C) Samtale om tekst - at øve ekstemporaltekst
D) Mundtligt at anvende relevante gloser og strategier til at samtale om almene emner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 01 Kimberley del 1 23-08-2020
Afl 02 Kimberley del 2 06-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I España y los españoles

Estimeret omfang: 40 normalsider
Fokus er på generel orientering om Spanien: landefakta, regioner, sprog og nyere historie.
Den almindelige spaniers levevilkår belyses gennem læsning af tekster om unge spaniere, samt tv-udsendelser.
Der arbejdes innovativt, hvor eleverne udarbejder tidsplancher, og med at lave opgaver til andre elever.

Kernestof:

A) España - hechos y cultura
Kapitlerne: España; Los símbolos del estado; Las lenguas de España; Las autonomías;
Annie M. Pedersen
L&R Uddannelse, 2014

B) B) Gente que cuenta, side 19-25 + side 29-31
Kapitel 2: Ricardo + Kapitel 3: Anna
Lasse Albertsen, mfl
L&R Uddannelse, 2009

C) Sin prisa pero sin pausa
Side 80-84 +  92-100.


Supplerende stof:

1) Internetsider:
www.huffintonpost.es/2014/08/28/estereotipos-falses-espanoles_n_5697915.html
www.rtve.es/las-claves/topicos-y-realidades-sobre-los-espanoles-2019-01-04/

2) Dokumentar: Kampen for overlevelse, Horisont 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel J Cuentos - delvist Covid 19 -forløb

Estimeret omfang: 10 normalsider
Innovativt forløb. Eleven arbejder med film, tekster og egen produktion. Fokus er genrebevidsthed og innovation ifm kreativ skrivning.

Kernestof:

Film:
El laberinto del fauno
Guillermo del Toro, 2006

Supplerende stof:

Caperucita Roja
Charles Perrault
Webudgave fra luarna.com

Patito Feo
H.C. Andersen
Webudgave: Biblioteca Digital

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Projektarbejde
Titel K Jóvenes - Covid 19-forløb

Estimeret omfang: 30 normalsider


Kernestof:

A) La generación de los mil euros
Nuevos Retratos, side 16-22
Ole Loumann, 2008 Gyldendal

B) Gente que cuenta, side 7-13
L&R Uddannelse
Kapitel 1: Malene

C) Film:
Diecisiete
Daniel Sánchez Arévalo, 2019


Supplerende stof:

1) Soy afortunado, vivo solo y no dependo de mis padres
www.elmundo.es7sociedad/2016/03/01/56d41100e2704e81788b45c5.html

2) España no es país para jóvenes
www.elmundo.es/socieda/2016/02/29/56d443ad46163f5f298b45f2.html
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 08 El sindrome de Peter Pan 24-01-2021
Selfiekonkurrence 25-01-2021
Terminsprøve Spansk - delprøve 1 12-02-2021
Terminsprøve Spansk - delprøve 2 12-02-2021
Afl 09 - La película Diecisiete 28-02-2021
Afl 10 Rosalía 11-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel L Conversación y repetición de temas

Fokusområde:
Repetition af emner, mundtlige øvelser og eksamensforberedelse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 11 Los Toros 09-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer