Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Julie Thygesen
Hold 2018 DA/x (1x DA, 2x DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktionsforløb: "Selvfortællingen" (L, S, M)
Titel B Johannes V. Jensen og Kongens Fald (L)
Titel C Nytårstalen og Retorik (S)
Titel D Dokumentar (M)
Titel E Middelalderen og Folkeviser (L)
Titel F Det moderne gennembrud (L)
Titel G Forløb om kortfilm (M)
Titel H Skriftlighedsforløb: Den analyserende artikel
Titel I Eventyrforløb - optakt til skolekomedie (L)
Titel J Skriftlighedsforløb: Den debatterende artikel
Titel K Krimiforløb (L)
Titel L Tværfagligt forløb med biotek
Titel M Dit, mit og vores Danmark - forløb om danskhed (S)
Titel N Værklæsning: Romeo & Julie

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktionsforløb: "Selvfortællingen" (L, S, M)"Selvfortællingen" er et tematisk introduktionsforløb, som strækker sig fra august 2018 til slut oktober 2018. Eleverne bliver præsenteret for et tema (og tendens) der går på tværs af både litteratur, sprog og medier. Eleverne vil i løbet af forløbet få en basal introduktion til danskfagets bredde og dets mange facetter - særligt danskfagets centrale genrer, arbejdsmetoder og analytiske værktøjer, som oftest anvendes. Derudover er formålet, at eleverne bliver bevidste om og reflekterer over deres egen fortælling (selvfremstilling), da de lever midt i tendensen selv qua de digitale medier. Hertil er der er et håb om, at eleverne tilegner sig nok viden til, at de på et mere kritisk niveau kan vurdere selvfremstillinger.

Begreber, eleverne er blevet introduceret for:
- Genreforventninger
- Faktakontrakt, fiktionskontrakt & dobbeltkonrakt
- Faktakoder & fiktionskoder
- Fortællertyper, synsvinkler og fremstillingsformer
- Denotation/konnotation
- Semantik (semantiske skemaer)
- Billedsprog (metafor, besjæling, personifikation, sammenligning, metonymi)

Faglige mål:
- At træne eleverne i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- At træne eleverne i at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed
- At træne eleverne i at navigere i fagets identitet og metoder
- At træne eleverne i at produktivt med medieudtryk
- At læse tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år


Kernestof:
- Jonas Suchanek: Uddrag fra "Do Danska" (2014)
- Lone Hørslev: "Giftige Blomster & Bær" (2009)
- Uddrag af følgende tekster fra Christina Hesselholdsts "Hovedstolen" (1996): "Kælken", "Månestrålesofaen" og "Skridt".
- Yahya Hassan: "Yahya Hassan" (2013). VÆRK 1. Eleverne har dokumenteret værklæsningen ved at lave en bogtrailer til digtsamlingen.
- Mette Korsgaard: "Min barndom i helvede" (2012), dokumentarfilm


Supplerende stof:
- Om billedsprog: http://www.gymdansk.dk/billedsprog---troper.html
- Uddrag af de første fem minutter af "Besat af dæmoner", Operation X, TV2, 2005 (øvelse til fakta- og fiktionskoder + filmiske virkemidler)
- Niels Hav: "Traktormanden" (1984) (semantikøvelse)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Johannes V. Jensen og Kongens Fald (L)

I forløbet 'Johannes V. Jensen og Kongens Fald' arbejdes der med at læse første del: 'Foraarets Død' i 'Kongens Fald', samt med kanonforfatteren Johannes V. Jensen. Forløbet introduceres med et forfatterportræt og en forståelse for samtiden både historisk og litteraturhistorisk. Herefter tekstanalyse og sproganalyse af 'Foraarets Død'. Forløbet ender ud i teaterstykket 'Kongens Fald' opført i Skuespillerhuset, København, samt en anmeldelse deraf i form af et skriftlig produkt.

Forløbet har fokus på tekstanalyse og sproganalyse. Herved litteraturanalyse og - fortolkning, anvendelse af relevante litterære metoder, sproglig analyse, fortolkning og vurdering. Danskfaglige begreber anvendes. Personkarakteristik trænes igennem et moodboard med fokus på hovedpersonens udvikling. Den sproglige analyse har vægt på forståelse, analyse og fortolkning af sproget samt læseroplevelse og virkning. Derudover indeholder forløbet kreative skriveøvelser med fokus på faglig udtryksfærdigheder, mindre øvelser i form af tekstanalyse og sproganalyse med fokus på at træne delkompetencer inden for danskfaget, samt at have en undersøgende tilgang til en tekst. Værklæsningen har desuden til opgave at give mulighed for fordybelse i en afgrænset tekst.

Begreber, eleverne har anvendt i forløbet:
- Fortæller (alvidende og personbunden)
- Personkarakteristik
- Miljøkarakteristik
- Billedsprog (metafor, besjæling og sammenligning)
- Ordklasser
- Scenisk og panoramisk fremstillingform
- Fortælleelementer

Faglige mål:
- At træne eleverne i at anvende danskfaglige grundbegreber.
- At træne eleverne i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skriftligt.
- At træne eleverne i at fordybe sig i en afgrænset tekst.
- At træne eleverne i at blive gode læsere.
- At træne eleverne i at blive gode sprogiagttagere.
- At træne elevernes analytiske evner.  

Kernestof:
- Jensen, Johannes V: 'Foraarets død', 1900
- 'Kongens fald', 2019 på det Kongelige Teater. Iscenesættelse og scenografi: Carlus Padrissa. Dramatiker: Henrik Szklany. Teaterstykke (VÆRK 2).
- Øgendahl og de store forfattere: Johannes V. Jensen. DR, 2018: https://www.dr.dk/skole/dansk/johannes-v-jensen
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejde selv kap. 14 11-12-2018
analyse af et kapitel i Kongens Fald 14-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Formidling
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Personlige
  • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Nytårstalen og Retorik (S)

Forløbet har fokus på nytårstalen samt retorik og argumentation. Formålet med forløbet er at skabe kendskab til lejlighedstalen og den politiske tale som genre. Herudover at undersøge talerne med en sproganalytisk tilgang: Retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationsituationen, appelformer og argumentation. Forløbet ender ud i, at eleverne skriver deres egen tale, hvor de anvender retoriske virkemidler og træner deres skriftlige argumentation.

Begreber:
- Lejlighedstale.
- Politisk tale.
- Det retoriske pentagram (Ciceros).
- Stilniveau.
- Appelformer.
- Dramatiske figurer.
- Argumentaionsanalyse (Toulmin).

Materiale:
- Power Point med begreber og analyseredskaber.
- Dronningens nytårstale, DR, 31. januar 2018: https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/hendes-majestaet-dronningens-nytarstale
- Statsministeren Lars Løkke Rasmussens nytårstale, DR, 1. januar 2019: ttps://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/statsministerens-nytarstale-direkte#!/05:06
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Anmeldelse af Kongens Fald 13-01-2019
Arbejde selv 1x Dansk 18-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Dokumentar (M)

Dette forløb fungerer som et tværfagligt forløb i samspil med elevernes valgfag hhv. mediefag og billedkunst.
Formålet med forløbet har været at eleverne tilegner sig viden om den dokumentariske genre, at træne eleverne i egenproduktion, at træne elevernes analytiske kompetencer særligt ift. levende billeder, at træne elevernes kritiske stillingtagen ift. genren.

Fokus i dansk har været på dokumentaren som ikke-fiktiv genre, hvor vi gennem arbejde med et værk samt div. Korte klip har fokuseret på analyse og fortolkning af sammenhæng mellem form, indhold og funktion, desuden at træne eleverne i kritisk at kunne vurdere dokumentarfilmen.
Eleverne producerede undervejs egne dokumentarer under temaet: Ungdom.


Eleverne er blevet undervist i:
- Hvad er virkeligheden? (rum, inventar og tid)
- Kendskab til stilarterne: Den dybdeborende, den observerende, den deltagende, den performative, den poetiske, den refleksive og den dramatiserende. Fokus på dybdeborende, observerende og performative.
- Autencitetsmarkør.
- Fakta og fiktionskoder.
- Bølge- og berettermodellen

Kernestof:
- VÆRK 3 (dokumentarfilm): Metz, J., 2010, Armadillo,
- Filmcentralen, https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler
- Larsen, O.S., 2017 Håndbog til dansk, kap. 5.2 (Dokumentarfilm), Systime
- Dokumentarfilmens stilarter, https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Dokumentarfilm/Dokumentarfilmens_stilarter.aspx

Supplerende:
- Lomholt, P., 2008, ”Ungeren indefra”, DR2 dokumentar, https://www.youtube.com/watch?v=yIBCitP1yLg (00.00-06:35)
- U.a., ”Langt ude – Orka”, https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/poetisk-dokumentar#!/00:05 (Den poetiske)
- Leth, J. & Von Trier, L., 2003, ”De fem benspænd”, https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/de-fem-benspaend/?uniuser=miex2084 (00.10 - 04.13) (Den refleksive)
- DR2, 2018, ”Helvedes homo”, https://www.dr.dk/tv/se/helvedes-homo/-/helvedes-homo-1-2#!/  (00.00-01.05).
- DR3, 2018, ”Princesser fra blokken”: https://www.dr.dk/tv/se/prinsesser-fra-blokken/prinsesser-fra-blokken-3/prinsesser-fra-blokken-3-4#!/00:00  (00.00-01.00)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skolens skrivekonkurrence 08-04-2019
Portefølje 12-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Middelalderen og Folkeviser (L)

Forløbet "Middelalder og folkeviser" er et forløb i samspil med historiefaget. Forløbet fungerer som optakt til elevernes DHO, som omhandler "Middelalder og folkeviser". Sigtet er, at eleverne tilegner sig viden om middelalderen - både historisk og litteraturhistorisk - herunder at de træner tekstlæsning i en historisk sammenhæng og tilegner sig viden om danskfagets metode (litterær analyse og psykoanalytisk læsning).

Derudover er sigtet at træne eleverne i deres faglige formidling (taksonomi) - dette ved blandt andet at klæde dem på til at skrive DHO'en (generelle formalia til en større opgave med videre) og til at holde et mundtlig oplæg med udgangspunkt i DHO'en.

Begreber til analyse-af-folkeviser-værktøjskassen:
- Folkevisens komposition: udgangssituation - konfliktfase - afslutning /hjemme-ude-(hjem)/orden-kaos-(orden)/kultur-natur-(kultur)
- Typer af viser: "riddervise" & "tryllevise"
- Grundstruktur bestående af knittelvers
- Formelsprog (faste vendinger: "ride under ø", "årle morgen") - stilistisk træk
- Syrebadsteknik - stilistisk træk
- Ekspansionsteknik: epanastrofe & isocolon  - stilistisk træk udgjort af sproglige figurer


Kernestof:
- "Ebbe Skammelsøn"
- "Germand Gladensvend"
- Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd (2008): "Litteraturens veje" side 58-59 om "Folkeviserne"
- Om den psykoanalytiske metode: https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991

Supplerende stof:
- Egelund, Bilbo (2015): "Genrer i dansk - folkevisen", dele af kap. 2 om "byggeklodser" og "opbygning", kap. 5 om "Rummet, rejsen og døgnet" og kap. 6 om "Individ og samfundsorden"
- Den psykoanalytiske metode: https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det moderne gennembrud (L)

Forløbet i Det moderne gennembrud vil give eleverne viden om periodens problemorienterede litteratur, samt evne til at analysere og fortolke teksterne ud fra denne baggrund.

• Eleverne laver egen research på perioden og laver oplæg med powerpoints, som de præsenterer fro hele klassen.
• Lærerproduceret kompendium om perioden. Et uddrag fra ”Litteraturhistorien – på langs og tværs” af Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen. Systime A/S.
• Videointroduktion til Romantikken og Det moderne gennembrud fra Rather Homemade Productions


Begreber (eleverne stifter kendskab til disse begreber):
- Epik og lyrik
- Fortællertype, synsvinkel, fremstillingsform og fortælleelement.
- Metafor og sammenligning.
- Miljøbeskrivelse: Socialt og fysisk.

Faglige mål
- Eleverne trænes i at lave grundig research.
- Eleverne trænes i at finde litterære træk fra perioden både tematisk og sprogligt .
- Eleverne trænes i at anvende grundbegreber.
- Eleverne analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive tekster.

Kernestof:
- ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan (1887)
- ”Constance Ring ” af Amalie Skram (1885)
-  2 forskellige uddrag fra ægteskabsromanen
- ”Den sidste balkjole” af Herman Bang (1887Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb om kortfilm (M)

Dette forløb har til formål at introducere eleverne for kortfilmsgenren. Filmene, vi går i dybden med, kredser på den ene eller anden måde om temaet “familie”. Vi analyserer og fortolker de udvalgte film med fokus på brugen af filmiske virkemidler (billedbeskæring, farver og farvesymbolik, fugle-, frø- og normalperspektiv, klipning, lyd og lys).

Eleverne har i forbindelse med forløbet kastet sig ud i deres første egentlige analyserende artikel med udgangspunkt i kortfilmen “Trekanter af lykke” (2014) af Jannik Dahl Pedersen.

Forløbets faglige mål:
Når forløbet er omme, forventes det, at eleverne kan 1) definere, hvad en kortfilm er + forklare kortfilmens kendetegn, 2) foretage en analyse og fortolkning ved at kunne udvælge, beherske og anvende relevante begreber +  forklare effekten af filmiske virkemidler, 3) vurdere en kortfilms vellykkethed ud fra Richard Raskins syv parametre.

Materiale
- David Silset: “Giraf” (2015)
- Andrea Stief: “Mor” (2016)
- Jannik Dahl Pedersen: “Trekanter af lykke” (2014)
- Om kortfilmens genretræk/kendetegn: https://indidansk.dk/kortfilm-2
- Richard Raskin: De syv parametre (indhentet fra fra dr.dk/kortfilm)
- Filmcentralens filmleksikon fra A-Z: Filmiske virkemidler (https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler)
- Filmcentralens filmleksikon fra A-Z: Berettermodel, aktantmodel og tre-aktermodel (https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/analysemodeller)

Cirkaomfang i sidetal: 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Skriftlighedsforløb: Den analyserende artikel


Dette forløb har fungeret som et skriftlighedsforløb med særligt fokus på at introducere den analyserende artikel som skriftlig eksamensgenre i dansk. Forløbet  har taget udgangspunkt i elevernes viden fra kortfilmsforløbet, og opgaveformuleringen er netop formuleret på en sådan måde, at eleverne skal tage deres viden om, hvordan man analyserer en kortfilm i brug.

Faglige mål
-Træning i at demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
- Træning i at analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- Træning i at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
- Træning i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- Træning i at beherske skriftsprogets normer for korrekthed

Materiale
Bødtcher-Hansen, Maja & Mose, Susan (2019): "Skriftlig eksamen i dansk", s. 11-14
Petersen, Jannik Dahl (2014): "Trekanter af lykke"
Læreroplæg med udgangspunkt i Eriksen, Nicolai Rekve (2019): "Eksamensgenrerne dansk stx", om den analyserende artikel.

Cirkaomfang i sidetal:10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eventyrforløb - optakt til skolekomedie (L)


Dette forløb er todelt: Første del består af en almindelig undervisningsdel, hvor eleverne tilegner sig viden om folkeeventyret og kunsteventyret (karakteristika med mere). Anden del består af en markant produktiv del, idet eleverne producerer deres eget manuskript til deres skolekomedie.

Faglige mål:
- Træning i at demonstrere viden og reflektere over danskfagets identitet og metoder med særligt fokus på at træne anvendelsen af følgende litterære metoder: strukturalisme og psykoanalyse
- Træning i analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster med særligt fokus litteraturanalyse og fortolkning
- Træning i at arbejde med tekster gennem kreative arbejdsprocesser
- Træning i udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt


Materiale
Ukendt forfatter: "Askepot"
H.C. Andersen (1845): "De Røde Skoe"
Rune T. Kidde (2005): "Klaskepot"

Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd (2019): "Litteraturens Veje":
Om folkeeventyret
om kunsteventyret

Cirkaomfang i sidetal: 30 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Skriftlighedsforløb: Den debatterende artikel


Dette forløb har fungeret som et skriftlighedsforløb med særligt fokus på at introducere den debatterende artikel som skriftlig eksamensgenre i dansk. Eleverne har arbejdet med opgavehæftet fra december 2018 (1). Eleverne har skrevet en debatterende artikel om, hvad litteraturen kan betyde for os.

Faglige mål
- At træne eleverne i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst
- At træne eleverne i at anvende centrale mundtlige og skriftlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed
- At præsentere eleverne for et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af skønlitterære tekster, og derigennem give eleverne kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne. Der er arbejdet med tekster fra oplysningstid og romantisme, tekster fra 1900-tallet (realistiske og modernistiske) samt verdenslitteratur i oversættelse.
- At arbejde metodisk med argumenterende tekster
- Appelformer og argumentation

Materiale
Causevic, Alen: "Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark", artikel fra Information d. 24. juni 2017
Simonsen, Peter: "Hvad litteraturen kan", SDU. Video fra opgavehæftet december 2018, HF
May, Josefine: "!7 bøger i 2017". Video fra opgavehæftet december 2018, HF
Christensen, Inger (1981): Uddrag af "Alfabet"
Malinowski, Ivan (1958): "Argumenter for os"
Kristensen, Tom (1921): "Nat i Berlin"
Nexø, Martin Andersen (1900): "Lønningsdag - En Idyl"
Holberg, Ludvig (1748): Uddrag af "Epistel 119"
Seeberg, Peter (1997): "Støvsuger"
Aarestrup, Emil (1838): "Paa Sneen"

Cirkaomfang i sidetal: 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Krimiforløb (L)

Formålet med dette forløb har været at belyse, hvordan genrebegrebet er en vigtig del af læsningen af kriminalromaner. Eleverne har tilegnet sig viden om krimien som genre og dertilhørende karakteristika. Derudover har eleverne fået kendskab til, hvordan krimien har udviklet sig i gennem tiden (fra 1800-tallet og frem til i dag). Eleverne har i forløbet løbende fået genopfrisket begreber til litterær analyse (som fx personkarakteristik, tid/sted, miljø og handling; orden - kaos - orden)

Værklæsning
I forbindelse med forløbet har eleverne læst en selvvalgt nordisk krimi, som de har dokumenteret mundtligt til klassens krimibogklub.

Overblik over elevernes selvvalgte værk
Victor & Isabella: "Kvinden i buret" af Jussi Adler Olsen
Christoffer & Nikolaj: "Flaskepost fra P" af Jussi Adler Olsen
Julie: "Kald mig prinsesse" af Sara Blædel
Michael: "Afsporet" af Michael Katz Krefeld
Mathilde. "Den sidste gode mand" af A.J. Kazinsky


Faglige mål
- Træning i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skriftligt
- Træning i at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- Træning i analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster
- Træning i at demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund


Materiale
Jensen, Tina (201x): "Dansk i praksis", om krimigenrens udvikling 1800-tallet til nutiden og nordic noir + krimifortællingens struktur
Rifbjerg, Klaus (2011): "Gentagelsen"

Cirkaomfang i sidetal: 300 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Tværfagligt forløb med biotek

I dette korte tværfaglige forløb skal eleverne arbejde med at skrive en populærvidenskabelig artikel. Udgangspunktet for artiklen er deres viden fra biotek, hvor eleverne har produceret deres egen vin.

Faglige mål
- Træning i at arbejde produktivt og refleksivt med elevernes udtryksfærdighed i dansk og andre fag, herunder forløb med særligt fokus på skriftlighed
- Træning i at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
- Træning i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- Træning i at dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

Materiale:
- Rangvid, Mads og Sørensen, Mimi (2019): "Perspektiver i dansk", ekstramateriale til kapitlet "Argumenter for forandring" om den populærvidenskabelige artikel som genre

Cirkeomfang i sidetal : 15 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Dit, mit og vores Danmark - forløb om danskhed (S)

I dette forløb skal vi undersøge, hvordan Danmark og danskheden er blevet fremstillet gennem tiden. Vi starter i 1700-tallet med uddrag fra Epistel 119 af Holberg, og vi slutter i nutiden.

Forløbets primære formål er at give eleverne et mere indgående kendskab til lyrikgenren og hertil udvide elevernes faglige begrebsapparat i forhold til at foretage analyser af lyriske tekster. Forløbet har primært et sprogligt perspektiv, men vi vil undervejs hente viden til at udfolde og styrke vores analyser fra litteraturhistorien - og derved synes forløbet også at have et (mindre) litterært perspektiv.


Begreber til værktøjskassen
- Typer af billedsprog
- Semantiske skemaer
- Rimtyper
- Denotation & konnotation

Faglige mål
- Træning i at analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- Træning i at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holder faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- Træning i at demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af dansk litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
- Træning i at dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

Materiale

- Holberg, Ludvig (1748): Uddrag af "Epistel 119" om kærlighed til fædrelandet
- Oehlenschläger, Adam (1819): “Der er et yndigt land”,
- Bjørnson, Bjørnstjerne (1859): “Ja, vi elsker dette landet” (norsk tekst)
- Andersen, H.C. (1850): "I Danmark er jeg født"
- Blicher, Steen Steensen (1814): "Kær est du, fødeland"
- Grundtvig, N.F.S. (1820): "Danmarks Trøst"
- Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd: "Litteraturens Veje" om Nationalromantikken
- Kjær, Hansen, Barbara m.fl.: "Litteraturhistorien på langs og på tværs" om N.F.S. Grundtvig og den litteraturhistoriske kontekst
- #21 Heratland Podcast: Jørgen Leth & Merete Pryds Helle: Podcast om danskhed

- Søren Vrist Christensen (2018): Billedsprog
_ Søren Vrist Christensen (2019: Nationalromantikken

Cirkeomfang i sidetal : 70 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Værklæsning: Romeo & Julie

Dette forløbs omdrejningspunkt er Det Kongelige Teaters forestilling:  "Romeo & Julie". Vi behandler værket ud fra et litterært perspektiv, hvor vi har særligt fokus på Shakespeare og renæssancen som litteraturhistorisk periode,  tragedien som genre, persongalleri og modsætningsforhold.

Faglige mål:
- Træning i at analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- Træning i fordybelse af afgrænset tekst
- Træning i at dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden

Materiale:
- Det Kongelige Teater: Romeo & Julie , instrueret af Elisa Kragerup (2014/2015) VÆRK
- Inspirationsmateriale udgivet i forbindelse med forestillingen
- Skovmand, Michael (2013): Shakespeare & renæssancen
- Hansen, Barbara Kjær: "Litteraturhistorien på langs og på tværs" Om dramaet som genre og kendetegn

Cirkeomfang i sidetal : 150 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer