Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Stubberup
Hold 2018 id/x (2x id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fodbold
Titel B Styrketræning
Titel C Performance
Titel D Volley
Titel E Træningsprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fodbold

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Styrketræning

Der er arbejdet med styrketræning med vægte i træningsrummet.

Der er arbejdet med funktionel træning og cirkeltræning med egen kropsvægt eller let vægt, hvor følgende øvelser er gennemgået:

- Ben: Squat, lunges, step (på trin)
- Mave: alm. mavebøjninger + atomic situps
- Ryg: (nedre ryg) Rygbøjninger, alm + diagonal
- Arme: kropshævninger med makker + dips på stole + armstrækninger på stole
- kettlebellswing
- Kettlebell øvelse for skulder
- Mountainclimber

Der er herunder arbejdet med forskellige organiseringsformer som cirkeltræningsprincippet med forskellige arbejds-pause-forhold, crossfitinspirerede organiseringsformer som AMRAP, makker workout mm.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Performance

Intro til performance og kreativ bevægelse. Fokus på krop og udtryk, at fortælle med kroppen. Der er arbejdet med Labans BESS koncept.
Forløbet blev afviklet, så eleverne kunne anvende elementerne i skolekomedien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Volley

Repetition af færdigheder fra forløbet i 1.g + progression både teknisk og taktisk. Forløbet skulle efter planen afsluttes med volleydag, men dette blev aflyst pga. corona.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Træningsprojekt

Planlægning og gennemførelse af individuelt træningsprogram med henblik på forbedring af kondition.
I forløbet har eleverne arbejdet med test (cooper)
Interval + kontinuerlig træning.

I teori er der arbejdet med anaerob og især aerob træning + træningsplanlægning.
Forløbet afsluttes med en rapport over den udførte træning.

Forløbet er gennemført som virtuel undervisning (grundet corona) og har vekslet mellem teorioplæg, selvstændig træning og vejledning/spørgetimer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer