Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jørn Toft, Morten Olesen
Hold 2018 MA/x (1x MA, 2x MA, 3x MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner. Vækstmodeller. Ligefrem og omvendt pro
Titel B Vækstmodeller. Halverings-og fordoblingskonstant.
Titel C En funktion og dens omvendte.Logaritmer mv
Titel D Vektorer
Titel E Cosinus og sinus. Vinkelmål, Cirkler. 2.gradspolyn
Titel F Sandsynlighedsregning
Titel G Wordmat og repetition
Titel H Repetition
Titel I Differentialregning
Titel J Sandsynlighedsregning
Titel K Trigonometriske funktioner og radianer
Titel L Statistiske trest
Titel M Lineær regression
Titel N Repetition af 1. og 2.g stof med beviser og opgave
Titel O Repetition fortsat
Titel P repetition
Titel Q Stamfunktion og integral
Titel R Funktioner af 2 variable
Titel S Vektorfunktioner
Titel T Differentialligninger
Titel U Differensligninger
Titel V Historisk og videnskabsteoretisk forløb
Titel W Normal- og andre fordelinger
Titel X Differentialregning
Titel Y differentialligninger
Titel Z Integralregning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner. Vækstmodeller. Ligefrem og omvendt pro

De tre vækstmodeller. Også  regression i Wordmat
Carstensen m.fl.(2017) Mat A1 Kapitel 1.1 -1.5 og 1.8-19
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Vækstmodeller. Halverings-og fordoblingskonstant.

MatA1. Kapitel 5.1 og 5.3-5.6
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C En funktion og dens omvendte.Logaritmer mv

MatA1. Hele kapitel 3
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vektorer

MatA1 kapitel 7.1-7.5 og 8.1-8.3
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Cosinus og sinus. Vinkelmål, Cirkler. 2.gradspolyn

MatA2 .Vektorer 4: Ligning , parameterfremstilling, skæring mellem linjer. Cirklen ligning.Skæring mellem cirkel og linje. Tangent
Mat A2  Andengradspolynomiet
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sandsynlighedsregning

MatA2 Sandsynlighed 7: Sandsynlighed, symmetrisk sandsynlighedsfelt. Kombinatorik. Binomilafordelingen. Normalfordelingsapproksimation til normalfordelingen.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Wordmat og repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Sandsynlighedsregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Statistiske trest

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Lineær regression

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Repetition af 1. og 2.g stof med beviser og opgave

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Repetition fortsat

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 55 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Stamfunktion og integral

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Differentialligninger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Historisk og videnskabsteoretisk forløb

Gennemarbejde med historiske kilder, primært Euklid, opnås en indsigt i matematikkens udvikling fra et praksisorienteret fag med algoritmisk tilgang til et fag en udgangspunkt i stringentlogisk og abstrakt basis.
Gruppearbejde er det primære arbejdsform i forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Differentialregning

Repetition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Y differentialligninger

Repetition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Z Integralregning

Repetition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer