Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Rasmus Hansen
Hold 2018 SA/1a (1a SA, 2a SA, 3a SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sociologi
Titel B Folketingsvalg 2019
Titel C Politik og medier
Titel D Økonomi
Titel E EU (Især Brexit og Euroen)
Titel F International politik i coronatiden
Titel G Sociologi 2
Titel H USA
Titel I Skriftlig samfundsfag og opgaver
Titel J USA Fortsat
Titel K Sociologi 3
Titel L Økonomi 2
Titel M Synopsistræning og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Sociologi

Kernestof:

• identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
• samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Materiale:
• Kapitel 2 ”Identitet i forandring”, Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op”, 3. udgave Columbus 2017
• Kapitel 3 ”Samfund og individ”, Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op”, 3. udgave Columbus 2017
• Kapitel 2 ”Forskellige liv i Danmark”, Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op”, 3. udgave Columbus 2017
• Selvfundet materiale
I alt ca. 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Folketingsvalg 2019

Kernestof:
• politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
• kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale:
• Kapitel 5 ”Politiske ideologier”, Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op”, 3. udgave Columbus 2017
• Kapitel 6 ”Det politiske system i Danmark” s. 125-142, Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: ”Luk samfundet op”, 3. udgave Columbus 2017
• Resultat af folketingsvalget 2015, Danmarks statistik
• Valgresultat 2011 og 2015, Danmarks statistik
• Valgresultat 2019, Danmarks statistik
• Spørgeskema ung19 sundhedsprofilen, sdu.dk
• Selvfundet materiale
I alt ca. 80 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik og medier

Kernestof:
• politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
• politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.
• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Materiale:
• ”Medierne og politisk meningsdannelse”, Skov, Oliver Boserup og Richard Bundgaard: ”B-bogen, din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, 3. udgave, Columbus 2013
• Madsen, Katrine Rørby m.fl. ”Test dig selv: Har du styr på de nye ministre?”, dr.dk 27. juni 2019
• DR ”Vælgervandringer”, dr.dk
• Tv2: ”Valgresultat af folketingsvalget 2019”, Tv2.dk
• Keinicke, Karen: ”Se videoanalyse: Derfor var dette valg anderledes”, nordjyske.dk, 14 juni 2019 (video med samfundsredaktør Søren Wormslev)
• Statens institut for folkesundhed: ”Danskernes sundhed - tal fra den nationale sundhedsprofil”, danskernessundhed.dk
• Lisbeth Svalgaard: ”Mediernes magt”, faktalink.dk opdateret maj 207
• Christoffer Guldbrandsen: ”Dagbog fra midten”, Guldbrandsen Film 2009, spillefilmslængde
• Selvfundet materiale
I alt ca. 90 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Økonomi

Kernestof:
• velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
• makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
• statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.
• kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
• påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Materiale:
• Tema 3 ”Samfundsøkonomi - kan fremtidens danske velfærd sikres?” Skov, Oliver Boserup og Richard Bundgaard: ”B-bogen, din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, 3. udgave, Columbus 2013
• ”Velfærdsmodeller - hvem skal levere velfærden?”, Skov, Oliver Boserup og Richard Bundgaard: ”B-bogen, din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, 3. udgave, Columbus 2013
• Nørtoft, Magnus: ”Faktaark om dansk økonomi”, dst.dk 29. marts 2019
• De økonomiske råd - rapporter, dors.dk (Dansk økonomi, efterår 2019 og Sammenfatning og anbefalinger - selvvalgte uddrag)
• Matematiklærerforeningen: ”Vismandsspillet og makroøkonomi”, uvmat.dk
• Fehler, Joachim Ohrt: ”Økonomer og økonomiske begreber”, www.fehler.dk 2017
• Fehler, Joachim Ohrt: ”Økonomisk politik”, www.fehler.dk 2017
• Fehler, Joachim Ohrt: ”Beregninger og formler i samfundsfag”, www.fehler.dk 2017
• Finans Danmark: ”Vismandsportalen”, vismandsportalen.dk
• Finans Danmark: ”Vismandsspillet”, vismandsspillet.dk
• DR: ”Økonomi for dummies”, første afsnit 13. august 2014, dr.dk
• Mansø, Rikke Gjøl: ”Det betyder finansloven for dig: 5 forslag kan påvirke din hverdag”, Dr.dk 2. oktober 2019
• Tarpgaard, Jakob Lyders: ”Udsigt til en klassisk finanslov: ’Regeringen skal vise, at der ikke bare bliver lukket huller’”, dr.dk 2. oktober 2019
• Finansministeriet: ”Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid”, finanslovsforslaget 2020 oktober 2019 - selvvalgte uddrag (dog minimum de første 7 sider)
• Batchelor, Oliver m.fl.: ”Røde, blå og grønne krav til finanslov: Partier var til kaffemøde hos Nicolai Wammen”, 7. oktober 2019
• Experimentarium: ”Aldersberegneren: Se hvor gammel, du bliver”, experimentarium.dk
- selvvalgte kilder
I alt ca. 130 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EU (Især Brexit og Euroen)

Kernestof:
• politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
• globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
• identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
• makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
• komparativ metode og casestudier
• statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
• behandle problemstillinger i samspil med andre fag
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Materiale:
• ”EU’s institutioner og beslutningsproces”, Skov, Oliver Boserup og Richard Bundgaard: ”B-bogen, din grundbog om politik, økonomi og velfærd”, 3. udgave, Columbus 2013
• Kureer, Henrik: ”Optimale valutaområder”, ”International økonomi A”, systimeibog
• Sørensen, Catharina: ”Euroskepsis - det europæiske paradoks”, thinkeuropa.dk
• Johansen, Tobias Stern: ”Ny undersøgelse: Hver fjerde europæer stemmer populistiske”, kristeligt-dagblad.dk 23. marts 2019
• DR Undervisning: ”Brexit - sådan blev Storbritannien skilt fra EU”, dr.dk 8. januar 2019 (inklusiv ca. 84 minutters filmklip)
• Coogan, Sean: ”Labour-lussing og 149 skæbnesvangre stemmer: Otte tal, der forklarer det britiske valg”, dr.dk 14. december 2019
• De Økonomiske Råd: ”EU-rammer”, dors.dk
• Danmarks statistik: ”Eurostat tabeller (main tables)”, dst.dk
• Iwersen, Morten Brink: ”Den græske tragedie - en økonomisk roadmovie fra et fallitbo”, via ”Temalørdag - Det store finanscirkus”, dr2 24. marts 2012
• Selvvalgt materiale
I alt ca. 90 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F International politik i coronatiden

Kernestof:
• aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
• globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
• statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.
• politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
• dentitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale:
• Kapitel 1 ”Introduktion: tre syn på verdens udvikling”, Branner, Hans: ”Global politik”, 3. udgave Columbus 2016
• Kapitel 2 ”Magt styrer verden - men hvordan?”, Branner, Hans: ”Global politik”, 3. udgave Columbus 2016
• Kapitel 3 ”En farlig og truende verden” Branner, Hans: ”Global politik”, 3. udgave Columbus 2016
• Viby gymnasium: ”Formelsamling til Samfundsfag og Excel”, octavius.vibygym.dk
• DR: ”Horisont: De advarede om coronakrisen - og forsvandt”, dr.dk
• Bostrup, Jens: ”Telebranche arbejder på global overvågning”, Politiken.dk 26. marts 2020
• Bang, Ulrich: ”Læge: Om et år vil covid-19 være svær at få øje på i dødsstatistikkerne, mens de politiske konsekvenser kan blive uoverskuelige”, politiken.dk 25. marts 2020
• Lenler, Jens og Claus Blok Thomsen: ”WHO mislykkedes med sin basale opgave og må gøres ansvarlig: Trump standser USA’s økonomiske bidrag til WHO”, politiken.dk 15. april 2020
• Politiken: ”Politiken mener: USA er abdiceret”, politiken.dk 15. april 2020
• Thomsen, Claus Blok: ”Det sker sjældent, men nu skyder Kinas præsident tilbage mod Trump”, politiken.dk 16. April 2020
• Selvvalgt materiale
I alt ca. 110 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 50 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sociologi 2

Forløbet startede med et eksperiment, hvor grupper i klassen skulle lave undervisning af hele klassen i selvvalgte dele af samfundsfaget. Da de fleste valgte sociologiske emner, er det medtaget i dette forløb. Samtidig var jeg sygemeldt med stress, så en vikar stod for undervisningen i dette forløb.

Kernestof:
• identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
• politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskel
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Materiale:
• Sørensen, Kjeld Mazanti: “Unge og identitet”, Columbus 2. udgave 2014 s. 9-16
• Christensen, Casper Pilgaard Christensen: ”Selfiekulturen truer unges selv”, kristeligt-dagblad.dk 20 februar 2016
• Ukendt lærerbog: ”Goffman - frontstage og backstage” - læst under vikardækning
• Dansk ungdoms fællesråd: ”Debattonen på Facebook skræmmer unge væk”, duf.dk 16. februar 2017
• Uberg, Louise: ”Hård tone på nettet skræmmer danskerne fra debat”, nyheder.tvt.dk 16. februar 2017
• Henriksen, Lars og Freja Bech-Jessen: ”Unge klarer sig langt bedre end voksne tror”, kristeligt-dagblad.dk 11. april 2014
• Bruhn, Malte: ””Vi risikerer at ende med en generation af unge, der bryder sammen””, altinget.dk 7. november 2018
• Ukendt lærerbog:  ”Introduktion til ulighed og social ulighed” s. 11-18 ” ”fattigdom” s. 48-50, ved vikar
• Dovne-Robert om sig selv fra DR2-programmet ”på den 2. side”, september 2012 fra ukendt lærerbog ved vikar
• Bach, Christian Friis: ”Christian Friis Bach: Coronakrisen tester det international samarbejde”, altinget.dk 20 marts 2020

I alt ca. 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H USA

Første del af forløbet blev gennemført af vikar.

Kernestof:
• aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
• velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale:
• Langkilde, Johannes: ”Johannes Langkilde: Derfor tabte Hillary Clinton”, DR.dk november 2016
• Jensen, Louise Brodthagen: ”Kampen om Kongressen: Derfor er der mere på spil end Trump eller Biden”, dr.dk 31. oktober 2020
• Ghosh, Iman: ”The people’s Republic of China: 70 Years of Economic History”, visualcapitalist.com 12. Oktober 2019
• Kretz, Steffen: “Analyse: USA befinder sig i en eksistentiel krise” dr.dk 7. januar 2021
• DR: ”Explainer: Da Trump-støtter stormede Kongressen”, dr.dk januar 2021, videoklip
• Ukendt lærerbog: ”topartisystemet i USA”, Demokraterne og republikanerne - de to store partier i amerikansk politik”, ”de politiske partiers organisation og funktioner”, hvilke ideologier repræsenterer de to partier”, 8 sider.
I alt ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J USA Fortsat

Første del af forløbet blev gennemført af vikar.

Kernestof:
• aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
• velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Materiale:
• Langkilde, Johannes: ”Johannes Langkilde: Derfor tabte Hillary Clinton”, DR.dk november 2016
• Jensen, Louise Brodthagen: ”Kampen om Kongressen: Derfor er der mere på spil end Trump eller Biden”, dr.dk 31. oktober 2020
• Ghosh, Iman: ”The people’s Republic of China: 70 Years of Economic History”, visualcapitalist.com 12. Oktober 2019
• Kretz, Steffen: “Analyse: USA befinder sig i en eksistentiel krise” dr.dk 7. januar 2021
• DR: ”Explainer: Da Trump-støtter stormede Kongressen”, dr.dk januar 2021, videoklip
• Ukendt lærerbog: ”topartisystemet i USA”, Demokraterne og republikanerne - de to store partier i amerikansk politik”, ”de politiske partiers organisation og funktioner”, hvilke ideologier repræsenterer de to partier”, 8 sider.
I alt ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Sociologi 3


Kernestof:
• identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
• politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
• samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
• komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
• analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Materiale:
• ”Sociale medier - hvordan påvirkes du” fra Skov, Oliver Boserup m.fl.: ”Samf på B”, Columbus ibog
• Sundhedsstyrelsen: ”Den nationale sundhedsprofil”, danskernessundhed.dk
• Orlowski, Jeff: ”The Social Dilemma”, Netflix 2020 spillefilmslængde
I alt ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Økonomi 2

Forløbet er stort set repetition og kun nyt materiale er opgivet

Kernestof:
• velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
• globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
• makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
• statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Faglige mål:
• anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Materiale:
• Silkeborg gymnasium: “Keynesianisme og monetarisme”, SG Dansk youtubekanal 2020
• Fehler, Joachim Ort: ”Økonomiske skoler”, www.fehler.dk 2017
• Nielsen, Jørgen Steen: ”Kun pengene tæller, sagde neoliberalisten Milton Friedman”, information.dk 10 oktober 2018
• Selvvalgt materiale
I alt ca. 6 nye sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer