Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Musik A
Lærer(e) Lasse Grønbech Olsen
Hold 2018 MU/c (1c MU, 2c MU, 3c MU)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Elementær musikteori
Titel B Sang og sammenspil i 1.g
Titel C Julekor '19
Titel D Klassisk musikhistorie - et overblik
Titel E Pop/rockanalyse for begyndere
Titel F Skriftlig musik
Titel G Rap
Titel H Jazz
Titel I Eksamensforløb 1: Musik og tekst
Titel J Eksamensforløb 2: Hits

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Elementær musikteori

I dette forløb introduceres eleverne til musikkens byggeklodser: rytmer, noder, intervaller og akkord.
Målet har været at anvende musikfagets teori, terminologi og metoder på især grafiske repræsentationer af diverse stilarter.

Rent metodisk har undervisningen primært vekslet mellem lærerstyret gennemgang og interaktive øvelser på musikipedia.dk. I rytmendelen af forløbet har holdet lavet en række SSB-øvelser med fokus på at træne den kropslige forståelse af musikken.

Materiale:

Johannes Grønager: "C-nøglen - musiklære for C-niveau", Systime, 2005, s. 7-19, 21-38

www.musikipedia.dk/ovelser - Interaktive musikteoretiske øvelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Sang og sammenspil i 1.g

Sideløbende med de analyse-, genre- og stilprægede forløb har holdet spillet og sunget en række sange fra ind- og udland.

Fokus har været på stemmedannelse og instrumentale teknikker, og til sidstnævnte har rotation indgået.

Holdet optrådte til forårskoncerten med sangen "Sing".

Sammenspilsnumre:
"Thank You"
"Sing"
"Hoochie Coochie Man"

Flerstemmige korsatser:
"We Turn It Up"


Faglige mål:

̶ arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt, individuelt og i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk
̶ udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser
̶ samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 65 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Julekor '19

I forbindelse med gymnasiets juleafslutning i Finderup Kirke har holdet sammen med gymnasiets resterende musikhold sunget en række flerstemmige satser af både klassisk og rytmisk karakter.

Fagligt mål:
̶ udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser
̶ samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Klassisk musikhistorie - et overblik

Klassisk musikhistorie - et overblik.

Eleverne vil efter forløbet have et overfladisk kendskab til følgende klassiske stilperioder i bredeste forstand: renæssance, barok, wienerklassik, romantik og modernisme.
Undervejs har holdet lavet formanalyse af "Forår - 1. sats" af Vivaldi og har dermed lært om rondosats.

Holdet har yderligere afsunget en række klassiske sange på dansk, engelsk og tysk. Holdet har stiftet bekendtskab med melodisk analyse, og har følgelig analyseret nogle af sangene.

Faglige mål:
̶  anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
̶  sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
̶  opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale

̶ udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser

Materiale:

http://musikhistorie.net/ - dansk side om klassisk musikhistorie.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Pop/rockanalyse for begyndere

Introducerende forløb til analyse af populærmusik, baseret på det analyseapparat, "Rockmusik i tid og rum" anvender.
Følgende emner er behandlet: tid og rum, hook, break og gimmick, de fire formtyper, tonalitet og harmonik, groove og melodik.

Holdet har anvendt analysemetoden til en større analyse af Billy Joels "Uptown Girl".

Faglige mål:

- anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
̶  demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur

Materiale:

Anders Aare, Johannes Grønager og Poul Rønnenfelt: "Rockmusik i tid og rum", Systime, 2000-2010, s. 15-19, 22-26, 29-43, 54-66, 82-91, 134-141
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Skriftlig musik

Holdet arbejder frem mod skriftlig eksamen i pop/rock-forløb.

Faglige mål:
̶  udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret, skriftlig sats digitalt

Materiale:

Thomas Hammer: "Bastarden", Lindhardt og Ringhof Uddannelse, 2017
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 100,00 moduler
Dækker over: 316 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Rap

Forløb om rap og produktion af denne.

Materiale:

Søren Lund-Olsen og Thomas Meesenburg: "Rap - historie og analyse", Systime 2013
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Jazz

Kort gennemgang af jazzens historie via nedslag.

Materiale:

Bjarne Mørup: "Jazzbogen", Systime 1999
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eksamensforløb 1: Musik og tekst

I forløbet ”musik og tekst” har holdet arbejdet med analyse af forskellige sangbaserede genrer af musik, hentet fra den vestlige kunstmusik fra renæssancen til og med tidlig romantik. De gennemgåede genrer er den romantiske lied, arier og recitativer fra opera, blandede korværker fra Händels "Messias" samt ABA-arien fra barokken.
Eleverne har arbejdet med at sætte stykkerne ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel og genre- og stilmæssig sammenhæng.
Som en del af forløbet af har holdet været en tur i Operaen for at se Beethovens ”Fidelio”.
Et særligt fokus har ligget på at se sammenhæng mellem musik og tekst.

Som en praktisk dimension har holdet sunget et blandet repertoire af enstemmige sange, herunder folkeviser og salmer fra perioderne.

Eleverne skal kunne følgende faglige mål:
- anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
- demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur

Følgende stykker er analyseret:

Franz Schubert: Erlkönig
Franz Schubert: Nacht und Traüme
Jean-Jacques Rousseau: Afslutningskoret fra "Le devin du village"
Udvalgte satser fra G.F. Händels "Messias"
J.S. Bach: Schafe können sicher weiden
Palestrina: Dies sanctificatus

Pensum:

Dalsgård, Jens: "Barokbogen", Systime 1995, s. 17-33 og 159-187
Olsen, Bent: "Middelalder og renæssance", Systime 1996, s. 116-122
Vinther, Orla: "Musikken i 1700-tallet", Systime 1996, s. 88-95
Vinther, Orla: "Musikken i 1800-tallet", Systime 1995, s. 14-35 og 52-64

https://www.britannica.com/topic/Erlkonig
https://www.musikipedia.dk/barokken/analyser (kap. 1)

Samlet omfang på ca. 100 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 89 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Eksamensforløb 2: Hits

I dette forløb har holdet beskæftiget sig med hittets anatomi og hittets historie.
Pensum har hovedsagligt været uddrag fra "Hitskabelonen" omhandlende hvad et hit er, hvordan hittets historie har været og hvordan man laver et hit.
Til analyse af musikken er metoderne fra "Rockmusik i tid og rum" anvendt.
Størstedelen af forløbet er gennemført virtuelt, hvorfor koblingen mellem teori og praksis har været mindre udtalt end vanligt.

Eleverne skal kunne følgende faglige mål:
- anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer.
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre-og stilmæssig sammenhæng
- demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur
- opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale

Materiale:

Aare, Anders, Johannes Grønager og Poul Rønnenfelt: "Rockmusik i tid og rum", Systime, 2000, s. 16-43, 54-69, 79, 82-90, 104-117, 120-123, 134-139 og 154-157.

Marstal, Henrik og Morten Jaeger: "Hitskabelonen - imod popmusikkens ensretning", Lindhardt og Ringhof 2003, s. 13-68 og 85-121.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 57 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer