Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Allan Skov Andersen, Kristian Kjøller, Susanne Æbelø
Hold 2018 Ma/e (1e Ma, 3e Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Trigonometri I
Titel B Grundlæggende mat 1: tal og ligninger
Titel C Trigonometri II: Vilkårlige trekanter
Titel D Geometri 1: Cirklen og rumlige figurer
Titel E Funktioner og grafer 5: Logaritmer log og ln
Titel F repetition
Titel G Repetition
Titel H Vektorer
Titel I Differentialregning
Titel J Vektorer i planet
Titel K Integral-regning
Titel L Buffer
Titel M Statistik
Titel N Beviser
Titel O Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Trigonometri I

Supplerende stof: Trigonometri - ens.- og retvinklede trekanter
Ensvinklede trekanter
Pythagoras' sætning
Sin, cos og tan i retvinklede trekanter

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S.104 -109, 104 - 111ø, 125 -131.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Grundlæggende mat 1: tal og ligninger

Kernestof : Grundlæggende matematik
Regningsarternes hierarki
Reduktion
Ligninger (ikke nul-reglen)
Brøkregning
To ligninger med to ubekendte - lige store koefficienters metode
Procentregning (fremskrivningsfaktor)

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S. 14m - 24, 26, 47 - 49m, 51, 63m-64m
Carstensen, Frandsen og Lorentzen: Mat C hf. Systime  2005-2017. S.92-93
www.mathhx.dk/bog1/introducerende-matematik/hovedregning/
http://www.mathhx.dk/bog1/introducerende-matematik/reduktion/
http://www.mathhx.dk/bog1/introducerende-matematik/reduktion/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Trigonometri II: Vilkårlige trekanter

Supplerende stof: Vilkårlige trekanter
Definition af cos, sin og tan
Cosinusrelationerne
Sinusrelationerne
Herons formel
Arealformlerne

Projekt: Triangulering af sø

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S. 140 - 147, 148 - 149m
Erik Westergaard 2010. Haderslev: Landmåling og matematik. (matematiksider.dk/projekter/landmaaling.odf)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Geometri 1: Cirklen og rumlige figurer

Supplerende stof: Geometri -  cirklen og rumlige figurer
Cirklens areal og omkreds
Periferi- og centervinkel
Kordelængde og pilhøjde
Cirkelbue. Cirkeludsnit og -afsnit.
Trekantens indskrevne og omskrevne cirkel

Ret prisme, cylinder, kugle, pyramide, pyramidestub, kegle, keglestub, Guldins 1. og 2.regel

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S. 163-  169
i-bogen Mat B HTX (læreplan 2017). Systime. Kapiteloversigt 6 (undtaget de første fire formler).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Funktioner og grafer 5: Logaritmer log og ln

Supplerende stof: Funktioner og grafer - logaritmefunktionerne log og ln

Titalslogaritmen log
Den naturlige logaritme ln
logaritmeregnereglerne

Carstensen, Frandsen og Lorenzen: Mat C hf. Systime 2005-2017. S. 99-102
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F repetition

diverse repetition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Repetition

Repetiton af funktioner og regression:
  Lineær
  Eksponentiel
  Potens
  2. grads-polynomium og ligning
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Vektorer

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Vektorer i planet

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Integral-regning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Buffer

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Statistik

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Beviser

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer