Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold 2018 Ma/f (1f Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Geometri og trigonometri del 1
Titel B Elementære regneregler og 1. gradsligninger
Titel C Geometri og trigonometri del 2
Titel D Funktioner og grafer 1: Lineære funktioner
Titel E Grundlæggende mat 2: 2 ligninger med 2 ubekendte
Titel F Funktioner og grafer 2: Andengradsfunktioner
Titel G Grundlæggende mat 3: Potenser og rødder
Titel H Funktioner og grafer 3: Eksponentielle funktioner
Titel I Eksamensprojekt: Grisehytter
Titel J Funktioner og grafer 6: Trigonometriske funktioner
Titel K repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Geometri og trigonometri del 1

Trekanten:
- Pythagoras
- Ensvinklede trekanter

Cosinus, sinus og tangens:
- Vinkler
- På lommeregneren
- Enhedscirklen
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sinus og cosinus 24-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Geometri og trigonometri del 2

- Den retvinklede trekant: sinus, cosinus og tangens
- Sinusrelationerne for den vilkårlige trekant
- Cosinusrelationerne for den vilkårlige trekant
- Arealet for en vilkårlig trekant
- Cirklens omkreds og areal
- Cirklens tangens, korde og pilhøjde
- Cirkeludsnit, cirkelbue og cirkelafsnit
- Den indskrevne og omskrevne cirkel
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Triangulerings-rapport 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Funktioner og grafer 1: Lineære funktioner

Supplerende stof: Funktioner og grafer
Lineære funktioner
- Koordinatsystemet
- Ligefrem proportionalitet
- Skæringspunkt mellem to linjer

Jensen og Marthinus: Mat B2 HTX 2002-2014: Systime. S.23 - 27.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Trigonometri og lineære funktioner 08-03-2019
Lineære funktioner 17-03-2019
Matopgave 2 20-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Grundlæggende mat 2: 2 ligninger med 2 ubekendte

Kernestof: Grundlæggende matematik
2 ligninger med 2 ubekendte - lige store koefficienters metode

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S.63-64
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Funktioner og grafer 2: Andengradsfunktioner

Supplerende stof; Funktioner og grafer
Andengradsfunktioner
koefficienternes betydning for grafen
andengradsligninger
rødder
toppunktsformlen

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S.289-290, 294-296
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Grundlæggende mat 3: Potenser og rødder

Kernestof: Funktioner og grafer
Potensregneregler
Definition af og regneregler for rødder

Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S.34 - 36, 38 - 40
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Andengradspolynomier og potensfunktioner 24-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Funktioner og grafer 3: Eksponentielle funktioner

Supplerende stof: Grafer og funktioner
Eksponentielle funktioner
Logaritmefunktioner
Bestemmelse af a og b
- Hvad er a og b?
Rentesregning

Andre emner:
- Lineær regression
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eksamensprojekt: Grisehytter

Eksamensprojekt: Grisehytter
- gruppearbejde
- indeholder: trigonometri, lineære funktioner, andengradsfunktioner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Matopgave 6 12-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Funktioner og grafer 6: Trigonometriske funktioner

Supplerende stof: Funktioner og grafer

Trigonometriske funktioner (introduktion)
Radianer


Preben Madsen: Teknisk Matematik 1. Praxis - Nyt Teknisk Forlag 2017. S. 136 - 139
Jensen og Marthinus: Mat B2 HTX 2002-2014: Systime. S.82-87
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K repetition

diverse repetition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer