Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Christian Kronow, Marie Breumsø
Hold 2019 DA/q (1q DA, 2q DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Journalistik
Titel C Dokumentar
Titel D Rap
Titel E Argumentationsanalyse
Titel F littaraturhistorisk forløb -moderne og folkelige g
Titel G Kortfilm FAMILIE
Titel H Skriftlighedsforløb: den analyserende artikel
Titel I Retorik og debat
Titel J Skriftlighedsforløb: den debatterende artikel
Titel K Fornuft og følelse
Titel L Nytårstaler
Titel M Realismer og modernismer
Titel N Værk og virkelighed
Titel O Me, me, me
Titel P Eventyrlige fortællinger
Titel Q Tilladte hjemmesider til prøver og eksaminer
Titel R Forløb#15

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Intro: Portrætter
Egentlig ville jeg have startet vores forløb med, at de skulle beskæftige sig med portrætgenren og lave et portræt af hver elev i klassen. Dette blev i stedet for gennemført i et samlet introforløb over én dag på skolen arrangeret af trivselslærerne. Og så sprang jeg bare ud i nedenstående forløb. Jeg synes ikke, at vi har nået så meget, da vi har været ramt af lidt aflysninger her i starten af skoleåret.

Fasaner og genre!
Forløbet Fasaner og Genre er et introduktionsforløb til danskfagets genrer og metoder inden for det litterære område.
Eleverne stifter bekendtskab med danskfagets genrer - epik og lyrik. Herudover arbejder eleverne med fakta og fiktionskoder. Igennem forløbet læser eleverne to noveller, et digt og et romanuddrag.
Gennem læsning af disse stifter eleverne bekendtskab med danskfagets tekstanalytiske metoder.
Eleverne læser "for at opklare" og herigennem bliver de introduceret for analyseredskaber og begreber inden for episk og lyrisk analyse. Forløbet indeholder også et fokus på skriftlighed, hvor kreative skriveøvelse er en del af forløbet. Jeg har ikke fået introduceret dem til den skriftlige del af faget. Vi har kun lavet enkelte skriveøvelser.

Begreber (eleverne stifter kendskab til disse begreber):
- fakta og fiktionskoder.
- Epik, og lyrik
- Fortællertype, synsvinkel, fremstillingsform og fortælleelement.
- Metafor og sammenligning.
- Miljøbeskrivelse: Socialt og fysisk.

Faglige mål
- Eleverne trænes i at udtrykke sig skriftligt.
- Eleverne trænes i at anvende grundbegreber.
- Eleverne analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive og ikke-fiktive tekster.
- Eleverne demonstrerer viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
- ”Fasaner” (1996) af Helle Helle.
- ”Fasan” (1962) af Klaus Rifbjerg.
- ”Præludium” (1838) af Steen Steensen Blicher
- ”Agerhøne” (1947) af Martin A. Hansen.
  ”Fugle” opslag fra Den store danske
- 'Fasaner' opslag fra Den store danske.
- ”Lovefield” kortfilm af Mathieu Ratthe 2008. Brugt i som et eksempel på betydningen af begrebet genre
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kære dansklærer 14-08-2019
Skriveøvelse 1 20-08-2019
Skriveøvelse om Agerhønen 30-09-2019
Arbejd selv d.2.10. 02-10-2019
Den analyserende artikel 21-10-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Journalistik

18/11 9/1 - journalistik

Eleverne har stiftet bekendtskab med de forskellige typer af journalistik der nu engang findes i verden. Primært har vi bokset løs med features og nyhedsartikler, men også berørt ting som fake news, fortællende journalistik, minervamodellen, featurehjulet og nyhedstrekanten m.m. Eleverne har selv skrevet en feature og en nyhedsartikel som afleveringer i forbindelse med forløbet.
Værker: ingen
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
arbejdsselv 9 dec. 09-12-2019
nyhedsartikel om drømmejob 18-12-2019
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dokumentar

13/1 - 18/2 Dokumentar
Eleverne er blevet introduceret til dokumentar med fokus på de tre storgenrer: Den observerende, den autoritative og den deltagende dokumentar. Derudover har vi koncentreret os om bl.a. faktakontrakten og autencitetsmarkører.

Værker: 1 afsnit af Min krig - afsnit 1. (medieværk)
Cold case Hammerskjöld (medieværk)
Indhold
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Rap

18/2-23/3 Rap
Eleverne er blevet introduceret for rap - den historiske udvikling for genren og stilistiske genretræk og positionering og modpol.
Værker - Omvendt psykologi (lyrisk værk) af Bathazar og Klaskefar
Ækte vare (medieværk - film) af Fenar Ahmad
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
eksamensopgave 02-03-2020
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Argumentationsanalyse

20/3-30/3 - argumentationsanalyse
Vi har gennemgået ’the basics’ ifht. Argumentationsanalyse med afsæt i Corona-udmeldinger fra sympatiske, såvel utroligt stupide, personer.
Værker: Ingen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F littaraturhistorisk forløb -moderne og folkelige g

1/4 - 17/06 - litteraturhistorisk forløb om det moderne og det folkelige gennembrud.
Eleverne har læst en mængde tekster fra det moderne og det folkelige gennembrud. Al undervisning har været virtuel, så næste års lærer bør måske lige skrive sig bag øret, at særligt de svage elever, muligvis ikke har fået læst alle tekster lige grundigt.
Tekster: Jens Vejmand, Tyendesang af Jeppe Aakjær, Knokkelmanden, Henrik Pontoppidan, Tyvetøs af Martin Andersen Nexø.
Værker: Rugens Sange, Jeppe Aakjær (lyrik)
Kongens fald af Johannes V. Jensen som teateropsætning (drama)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
mini HO 10-05-2020
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kortfilm FAMILIE

Forløb om kortfilm, hvor der er arbejdet med tre korfilm, der alle har temaet  FAMILIE. Med afsæt i en øvelse om familie som begreb, analyserer vi tre kortfilm med brug af filmiske virkemidler og begreber fra tekstanalyse.

Kernetekster:
Stief, Andrea: "Mor" fra EKKO shortlist
Svelmøe, Lisa: "Ude i skoven" (2013)  fra EKKO shortlist
Fruergaard, Tor: animeret kortfilm "Vokseværk"  (2014) fra EKKO shortlist

Supplerende tekster:
Intro til Arvingerne
Begreber til analyse af levende billeder fra filmcentralen: http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog

Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Skriftlighedsforløb: den analyserende artikel

Læsning om og øvelser til genren "den analyserende artikel"

Skønsmæssigt omfang: 10 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Retorik og debat

Formålet med forløbet er, at eleverne skal arbejde metodisk med retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation. Desuden skal eleverne opnå et kendskab til retorik som redskabsfag med det formål at klæde dem på til den debatterende artikel. Der anvendes forskelligartede materiale, men alle passer på den ene eller anden måde under den brede overskrift ”Retorik og debat”!

Faglige mål:
- demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
- analysere og vurdere teksters kommunikative betydning.

Materiale:
Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla, 2020.
Emilie Torp Henriksens Grundlovstale 2020.
Jørgen Pøhlsgaard: ”Behersker mennesket klimaet?”, Debatindlæg. Jyllands-Posten, 20. januar, 2020.
Taler i figurøvelse: https://dansketaler.dk/temarum/retoriske-figurer-og-finesser/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Skriftlighedsforløb: den debatterende artikel

Forløbet har fokus på skriftlighed. Der fokuseres særligt på undervisning og vejledning i den debatterende artikel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Nytårstaler

Vi genopfrisker begreber til retorisk analyse og argumentationsanalyse, idet vi undersøger hhv. Dronningens og statsministerens nytårstaler 2021/21.

Samlet omfang: 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Realismer og modernismer

Forløbet er et nedslagsforløb med litteratur fra slutningen af 1800-tallet til  1970'erne, hvor vi følger de to hovedspor – realisme og modernisme. Forløbet indledes med elevernes definition af begreberne ud fra to musikvideoer og de præciseres af et læreroplæg om de to retninger, som vi løbende vender tilbage til. Herefter dykkes ned i udvalgte perioder og tekster, som analyseres og placeres på en realisme-modernisme-"skala".

Kernetekster:
Martin Andersen Nexø ”Tyvetøs”
Tom Kristensen ”Det blomstrende slagsmål”
Emil Bønnelycke ”Raadhuspladsen”, uddrag
Rud Broby-Johansen ”Foråret kommer til caféen”
Tove Ditlevsen, ”Erindring”
Martin A. Hansen ”Agerhønen”
Klaus Rifbjerg: "Badeværelset"
Christian Kampmann: "Johns Ekstraarbejde"

Supplerende stof:
Rag'n'Bone Man:  ”Hell Yeah” ft. Vince Staples
Sia: “Chandelier”
Læreroplæg/pptx
Relevante sider fra "Litteraturens Veje"

Samlet omfang: 75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Me, me, me

I forløbet arbejder vi med en række tekster, som på den ene eller anden måde bygger på forfatterens eget liv og erfaring. Vi har fokus på, hvordan vi læser teksterne, og hvilken forskel det gør, og diskuterer forfatteres brug af biografisk materiale. Arbejdsformerne varierer fra tekst til tekst, men vi tager for hver tekst stilling til, hvordan forfatterens liv og teksten hænger sammen.
Begreber vi arbejder med: biografisk læsning, selvbiografi, autofiktion, hovedstolen, dobbeltkontrakt, paratekster, performativ biografisme

Kernetekster:
Blicher: Præludium til Trækfuglene ”Sig nærmer tiden”
Herman Bang: "Franz Pander"
Yahya Hassan: "BARNDOM"
Christina Hesselholdt; ”Hovedstolen”, uddrag
Knud Romer; ”Den som blinker”, uddrag
Knausgård: "Min Kamp 1", uddrag på norsk
Leonora Christina Skov: "Den som lever stille", uddrag

Supplerende tekster:
om Blicher i "Litteraturens Veje"
Interview med Hassan “Poesien er min”
Græsholdt: brev til Knud Romer
Leonora Christina Skov, nedslag i hendes instagram

Samlet omfang: 75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Eventyrlige fortællinger

Forløbet har fokus på udpræget fortællende tekster. Vi starter kronologisk og læser genrerne folkevise, folkeeventyr, kunsteventyr, fantastisk fortælling og fantasy. Vi har fokus på den gode, tekstnære analyse og supplerer med strukturalistiske modeller og freudiansk læsning.

Kernestof:
Ukendt forfatter: "Nøkkens Svig"
Ukendt forfatter: "Askepot"
H. C. Andersen: "De Røde Sko"
Karen Blixen: "Ringen"
Tolkien: "Hobitten", kort uddrag fra første kapitel

Supplerende stof:
Om genrerne fra "Litteraturens Linjer"

Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Tilladte hjemmesider til prøver og eksaminer

Under den skriftlige prøve og i forberedelsestiden til den mundtlige prøve er det tilladt at tilgå følgende sider på internettet:

Dokumenter på Lectio

Ordnet.dk

Filmanalyse:
https://filmcentralen.dk/gymnasiet

Appwriter

https://www.gymdansk.dk/typer-af-dokumentarfilm.html

Sproglig analyse:
https://www.gymdansk.dk/sproglig-analyse.html


Medie (avisen i undervisningen):
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/nyhedshistorie/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forløb#15

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer