Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Oliver Holm
Hold 2019 En/1 (1h En/1, 2h En/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Once upon a Time (IKKE eksamensforløb)
Titel B Growing Up
Titel C Australia
Titel D Violence
Titel E Utopias & Dystopias
Titel F Horrifically Horrifying Horror
Titel G Identity?
Titel H Good vs Evil (IKKE eksamensforløb)
Titel I The 21st Century
Titel J # Tilladte hjælpemidler ved eksamen #

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Once upon a Time (IKKE eksamensforløb)

Forløbets fokus er 'folk tale'-genren og dennes typiske stilistiske træk.

NB! Der er tale om et introforløb (læst parallelt med søsterklassen 1q).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Growing Up

Forløbets fokus er de problemstillinger, der opstår i overgangen fra barn via ung til voksen.

NB! Dette tema er læst med særligt fokus på historiske, sociale og kulturelle forhold i Storbritannien.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Australia

Forløbets fokus er Australien som eksempel på et tredje engelsktalende land, med særligt fokus på bl.a. kolonisering og kulturkamp.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Violence

Forløbets fokus er vold, både som virkeligt fænomen og som (underholdnings)fiktion.

NB! Dette tema er læst med særligt fokus på historiske, sociale og kulturelle forhold i USA, bl.a. med et projektforløb om skoleskyderier.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Utopias & Dystopias

Forløbets fokus er begreberne 'utopias & dystopias', repræsenteret fortrinsvis i spekulativ fiktion.

NB! Dette tema har som særligt omdrejningspunkt værket "Animal Farm" af George Orwell (1945).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel J # Tilladte hjælpemidler ved eksamen #

www.ordbogen.com
www.merriam-webster.com
www.oxfordlearnersdictionaries.com
www.restudy.dk
www.appwriter.dk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer