Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Rasmus Rafn Spangsberg
Hold 2019 En/y (1y En, 2y En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A America: Land of opportunity?
Titel B Fame and celebrity
Titel C Postcolonialism
Titel D Australia
Titel E Communication
Titel F Fantasy
Titel G Violence, guns and schoolshootings
Titel H Subcultures in Britain
Titel I Immigration and integration in Britain

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A America: Land of opportunity?

Fokuspunkter:
- Hvor stammer den amerikanske drøm fra?
- Hvilke værdier regnes for at være særligt amerikanske?
- hvilke problemer og udfordringer gennemgår særligt den sorte befolkning i USA?
- Hvad er borgerrettighedsbevægelsen og hvor stammer den fra?
- Hvordan ser kampen for sortes rettigheder ud i dag?

Kerne tekster:
- The impact of the American Frontier
- MLK: I have a dream (excerpt)
- American Progress (John Gast)
- One friday Morning
- Strange fruits
- Oppinion Eric Reed: "Why Colin Kaepernick and I decided to take a knee"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fame and celebrity

Fame and celebrity
Eleven skal opnå forståelse for hvad det vil sige at være berømt
Eleven skal lære om definitionen af en berømthed overfor en kendt person (being famous vs. being a celebrity)
eleven skal fokusere særligt på Marilyn Monroe og hendes møde med berømmelse

Kernetekster.
- Marilyn is dead. Alastair Cooke. 1962. The guardian
- Lifestyle of the rich and the famous. Good Charlotte
- Billionaire. Travey McCoy
- Like a candle in the wind. Elton John
- Fame. Andy Warhol. Cult of celebrity
- My week with Marilyn (film) Simon Curtis. 2012
- He would tweet his death. Williams Magunga. 2011
- The culture of celebrity
- Kill your friends
- Citrines
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Postcolonialism

Vi arbejder med konceptet "Postcolonialism"
Eleven introduceres her for historien bag koloniseringsperioden med storbritanien i særligt fokus.
Vi kigger på hvilke konsekvenser koloniseringen fik på de koloniserede og på hvilken effekt den fik på kolonisterne.
fokuspunkter
- Racisme
- White/black relationships
- GB i verden
- Kulturelle konsekvenser
- vedvarende konsekvenser

Kernestof
- Youtube video - Postcolonial literary theory
https://www.youtube.com/watch?v=SG-0KCAwFBo
- Shooting an elephant (george Orwell)
- White man's burden (Kipling)
- Burmese days (extract. George Orwell)
- My son the fanatic (Hanif Kuresh, 1994i)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Australia

Vi skal arbejde med landet Australiens historie og kultur
Vi skal kigge på hvordan landet opstod som koloni og frem til i moderne tid.
Fokuspunkter
- The Stolen Generation
- Aboriginals
- prison colony
- "Half caste"
- black white relations
- The importance of Freedom
- The importance of Home
- The mate syndrom (perifert)

Kernestof:
Australia (movie 2008)
Australia introduction (oprindelse ukendt, formodet lærebog)
The fatal shore (robert Hughes)
Jim Jones (poem, can be found in Australia compendium)
Advance Australia fair (national anthem)
The wild colonial boy (folk song)
Waltzing Mathilda (folk song)
The Drover's wife (short story by Henry Lawson 1892)
The Drover's defacto (short story by Anne Gamling(?), 1984
Heart is where the home is (short story, Thea Ashley 1974)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Communication

Vi arbejder med metoder til kommunikation.
Blev udarbejdet i samarbejde med kemi
Fokuspunkter:
- Metoder til at videreføre ideer
- Metoder til fremlæggelser

kernestof:
Youtube videoer om kommunikation
div. tekster fundet på internettet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Fantasy

Introduktionsforløb for at klassen kunne lære mig at kende og for at jeg kunne lære klassen at kende
Vi arbejder med genren "fantasy" og hvad der kendetegner den i film og tekst
fokuspunkter
- fantasy tropes (fabeldyr, The portal, innocence of children, growing up, immagination, adventure, the rule of three)
- karakteranalyse
- filmanalyse

Kernestof:
Narnia (film 2005)
Første kapitel af "artimis Fowl" Eoin colfer. 2001
div. filmtrailere
- Harry potter 1
- The Hobbit
- Charlie and the chocolate factory
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Violence, guns and schoolshootings

Eleven skal opnå indsigt i den rolle som vold spiller i samfundet i den vestlige verden. De skal derudover kunne redegøre for våben debatten i USA. Ydermere skal eleven kunne redegøre for forskellige former for vold samt identificere dem i tekster.
Fokus områder: USA+ GB
Emner
- Skoleskyderier
- Fysisk vold
- bandekriminalitet og bandeproblemer
- Våben debatten i USA
- psykisk og mentalt vold i form af mobning
- cyber bullying

Kernemateriale:
- "It's only me" - Nancy Gibbs. Contexts
- Stars and Stribes (American National Anthem)
- The declaration of independence
- The second amendment
- US gun laws: Colorado to arm teachers in classrooms, 21 juni 2017
- A call to arm - J.C. Watts.
- "pumped up kicks" by Foster the people - found on youtube
- Stephen King: Why the US must institute limited gun control. The guardian 2013.
- They're lethal unfeeling and no one can touch them. Tony Thompson, Poul Harris, Adam Blenford. Context

Supplerende stof:
- No way to prevent this says only nation where this happens regularly (The onion)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Subcultures in Britain

Forløbet foregik i samarbejde med SRO og udarbejdedes i samarbejde med musik og samfundsfag
Formålet var at kigge på diverse britiske subkulturer og deres karakteristiske udseende og opførsel. I særligt fokus var "punk kulturen" og "Skinhead" kulturen.
Vi skal undersøge:
- Baggrunden for disse subkulturer
- subkulturenes tilgang til samfundet og livet
- subkulturenes særlige karakteristikker i forbindelse med musik, påklædning og opførsel
- Vi undersøger hvad der typisk findes i en punk sang
- vi undersøger baggrunden for subkulturenes fremvækst samt hvilke konsekvenser de havde for samfundet
- vores primære interesseområde er storbritanien i 1960'erne-1980'erne
i samarbejde med SRO

Kernestof:
The Bribes of Britain
Putting on the style
Anarchy in the UK
blitzkrieg Bop (by the Ramones)
London Calling (by The Clash)
Welcome to paradise (by Green day)
Another brick in the wall (film from 1981)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Immigration and integration in Britain

Vi læser bogen Pigeon English og diskuterer dens tematikker og budskaber i en integrations sammenhæng.
Eleverne skal øve:
Analyse arbejde. Særligt karakteristikker, miljø og symbolik
Britisk kultur omkring ghetto områder
Vi skal snakke om problematikkerne ved overgangen fra en kultur til en anden og besværet ved at skulle omstille sig.
Vi skal snakke om problemerne som hærger i Englands ghettoområder

Kernestof: Pigeon English, Stephen Kelman, 2011, Bloomsbury publishing
Supplerende stof "Damilola - Death of a 10-year-old", Dokumentar fra youtube, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=JA8669b7gKk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer