Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Martin Fotel
Hold 2019 Ke/1y Ke (1y Ke, 2y Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro kemi
Titel B Brændstoffer
Titel C Ionforbindelser
Titel D Intro til syrer og baser
Titel E Intro redox
Titel F Recap af eksperimentelt arbejde og syrer og baser
Titel G Redox-reaktioner
Titel H Kemisk reaktionshastighed
Titel I Kemisk ligevægt
Titel J Faglig formidling/flerfagligt forløb
Titel K Syre-base-ligevægte og pH
Titel L Carbonhydrider
Titel M Funktionelle grupper i organisk kemi
Titel N Kort intermezzo om guld
Titel O Funktionelle grupper i organisk kemi
Titel P Oprensning af aspirin, TLC, lidt spektrofotometri

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro kemi

Atomets opbygning, Det Periodiske System, afstemning af reaktionsskemaer, tilstandsformer, simple mængdeberegninger.

Forsøg
- Katalase fra lever
- Reaktion mellem dihydrogen og dioxygen
- Afbrænding af magnesium

Juleforsøg:
- Forsølving af glaskolber
- Knaldsats
- Mord på vingummibamser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afbrænding af magnesium 05-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Brændstoffer

Molekyler og carbonhydrider.

Forsøg:
- Cider
- Lightergas
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Cider 02-02-2020
Lightergas 09-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ionforbindelser

Ionforbindelser, opløselighed.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
ioner 16-03-2020
Sammensatte ioner 17-03-2020
Opløsning af ionforbindelser 23-03-2020
Fældningsreaktioner 24-03-2020
Simulering 30-03-2020
Exoterm og endoterm 14-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Recap af eksperimentelt arbejde og syrer og baser

- Elevforsøg: Jernindhold i ståluld. Redox og mængdeberegninger.
- Elevforsøg: Ascorbinsyre i C-vitaminpiller. Potentiometrisk (pH) syre-base-titrering.
- Opsamling på syrer og baser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Redox-reaktioner

- Del af skriftlig eksamensopgave som aflevering.
- Rapportforsøg: Aktivt chlor i Klorin.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Del af en eksamensopgave 15-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Kort intermezzo om guld

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer