Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Karen Poppel
Hold 2019 Ty/1g Ty (1g Ty, 2g Ty)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ab ins Deutsche
Titel B Generation Selfie
Titel C Deutsche Märchen EKSAMENSEMNE
Titel D Die DDR und die Stasi NB! UDELADES! EKSAMENSEMNE
Titel E Freundschaft EKSAMENSEMNE
Titel F Täter und Opfer
Titel G Essen und Esskultur
Titel H Sport und Identität EKSAMENSEMNE

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ab ins Deutsche

I dette forløb skal vi godt i gang med tysk. Formålet er at høre noget sprog, at eleverne opdager, at de kan forstå en masse. Træning af strategier for at komme ind i en ukendt tekst. Gættestrategi, tale videre-strategi. Udtaleregler.

Materiale:
Introkapitlet Ab ins Deutsche fra Auf Uns af Kate Fuchs und Mathilde Sinding, herunder Bourani, Andreas: Auf uns sangtekst +
musikvideo
Heine, Heinrich: Die Loreley samt musik til digtet af gruppen Faust
Heine, Heinrich: Ein Jüngling liebt ein Mädchen og musik til digtet af Robert Schumann
Die Prinzen: Gabi und Klaus + musikvideo
Indhold
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Generation Selfie

Materialet er hovedsageligt fra bogen Auf uns af Matilde Sinding og Kate Fuchs

Kernestof:
Bendzko, Tim: Programmiert
Musikvideo til Tim Bendzko, Programmiert
Böing, Lukas: Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und co.? Ein Vergleich
Moorstedt, Tobias: Chronik einer Liebe (NB: kun kapitel 1-3)

Supplerende stof:
Sollst du ein Selfie posten? (s. 21 i bogen)
Brück, Kira: Gefällt mir: so geht social media

Grammatiske emner: hjælpeverberne haben og sein, regelmæssige verber.
Indhold
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Deutsche Märchen EKSAMENSEMNE

I arbejdet med dette emne tager vi udgangspunkt i folkeeventyrene og de genretræk, eleverne allerede kender - måske uden at være bevidste om, at det er litterære træk. Derefter læser vi lidt litteraturteori og kobler det på. Når vi læser kunsteventyr sammenligner vi med folkeevenyrene, samt diskuterer, hvad forfatteren mon vil med sit kunsteventyr. Et sjovt krydderi på emnet er, at vi oversætter noget af årets skolekomedie, der bestod af eventyrsketches, som elever i 2.g havde skrevet.

Centrale spørgsmål:
Hvilke genretræk er typiske for folkeeventyr?
Hvilke forskelle er der på folkeeventtyr og kunsteventyr?
Hvilke historiske begivenheder tolker vi, at Weg mit der Grenze handler om?
Hvilke almindelige, nutidige problemer tolker vi, at Scheibners Rumpelstilzchen handler om?

Kernestof:
Gebrüder Grimm (udgivet første gang 1812): Rumpelstilzchen 2,5 ns, Frau Holle 1,5 ns, Der gestiefelte Kater 2,5 ns
Hans Scheibner: Rumpelstilzchen 1,5 ns
Gudrun Pausewang: Weg mit der Grenze 5 ns (1982)
HC Andersen: Die Prinzessin auf der Erbse (http://www.internet-maerchen.de/maerchen/erbse.htm) 1 ns.

Supplerende stof:
Die Gattung Volksmärchen / Kunstmärchen 1,5 ns.
Brüder Grimm: Rotkäppchen 1 ns
Selvvalgte eventyr af Grimm, bla. Der süsse Brei, Rapunzel
Uddrag af skolekomedien Den lille pige med kanonslagene og andre fortællinger. 1 ns.

Grammatiske emner: regelmæssige verber, uregelmæssige verber. Præteritum.

Elektroniske materialer:
Alle elever har haft lov til at bruge AppWriter. Desuden har vi brugt ordbogen.com og minlæring.dk
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kunstmärchen 25-02-2020
Die Prinzessin auf der Erbse 05-03-2020
Woche 12, Montag 16-03-2020
Woche 12, Mittwoch 18-03-2020
Woche 12, Freitag 20-03-2020
Übersetzung, alternative Märchen 23-03-2020
Genaflevering Kunstmärchen 01-04-2020
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Die DDR und die Stasi NB! UDELADES! EKSAMENSEMNE

Forløbet har delvist været virtuel undervisning.

Formålet med forløbet er at opnå viden om og forståelse for Tysklands historie efter 1945. Fokus er på DDR, og hvordan det var at leve under det kommunistiske styre med den lovgivning, overvågning og straf, som var så anderledes end den, eleverne kender fra deres eget liv.

Centrale spørgsmål:
Hvilke rettigheder havde DDR-borgerne ikke?
Hvordan var levestandarden for normale mennesker?
Hvad var Stasi og hvordan arbejde Stasi?
Hvilke aktiviteter blev regnet for forbrydelser?

Kernestof:

Tekster fra Brennpunkt Deutsch:
Interview u. Text: Hjalmar Jess: "Eine ganz unmögliche Liebesbeziehung"
Hjalmar Jess: Ich sass im Stasi-Gefängnis

Reiner Kunze: "Das Ende der Kunst"

Film: "Das Leben der anderen", Florian Henckel von Donnersmarck, 2006

Supplerende stof:
Film: Goodbye Lenin
Animationsfilm: "Eingemauert! Die innerdeutsche Grenze", https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
Tegnefilm: "Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer", https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo

Grammatiske emner: Substantiver. Infinitiv sammen med modalverber og werden (futurum). Kasus og artikler.

Elektroniske materialer:
Alle elever har haft lov til at bruge AppWriter. Desuden har vi brugt ordbogen.com og minlæring.dk
Indhold
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 44 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Freundschaft EKSAMENSEMNE

I dette emne beskæftiger vi os især med "skæve" og sjove venskaber. Det centrale værk i vores arbejde er filmen Tschick og uddrag af bogen, som filmen bygger på.
Eleverne spørger sig selv og hinanden: Hvad er en god ven? Kan man definere sådan én? Findes der nogle universelle værdier, for at man kan tale om et godt venskab?

Faglige mål:
Lytte og forstå - forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier.
Lave tekstanalyse og fortolkning - redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt.
Bruge forskellige analyseformer til forskellige genrer - demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Udtrykke sin mening og følelser - udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks.

Materiale:
Det meste af materialet til dette emne kommer fra bogen Los geht's
af Mette Hermann, afsnittet In aller Freundschaft.

Kernestof:
Namika: Lieblingsmensch (sangtekst og musikvideo)
Grimm, Brd: Die drei Brüder. 1 ns
Herrndorf, Wolfgang: Tschick, 2010, uddrag af roman. 7 ns
Akin, Fatih: Tschick, film, 2016

Supplerende stof
Tyskproduceret Netflix-serie: How to sell drugs online (fast). 2019. Afsnit 1 og 2.
Der grösste Fehler seines Lebens (tegning)
Hermann, Mette og Kirsten Blume: Eins, zwei, drei, mundtlig eksamen i tysk s. 6-8, 13-23 og 34-36

Elektroniske materialer:
Alle elever har haft lov til at bruge AppWriter. Desuden har vi brugt ordbogen.com og minlæring.dk
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mein Lieblingsmensch 31-08-2020
Tschick 21-09-2020
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Täter und Opfer


Den overordnede problemformulering for forløbet er: Hvem er skyldig i en forbrydelse, og hvem er uskyldig, selv om han /hun har begået en forbrydelse? Er der forskel på, hvem retten frikender eller dømmer, og hvem vi føler bør dømmes?

Via teksterne arbejder vi med eksempler på gerningsmænd m/k, som frikendes (Aus dem Nichts, Einsam, Der Igel) og forbrydere, som straffes (Einsam,  Anatomie). Vi møder offeret, der begår selvtægt ( Aus dem Nichts), og forbrydere som straffes af tilfældigheder (Anatomie og Mörder haben eigene Gesetze).


Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner, analysere disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold

Kernestof:
• von Schirach, Ferdinand: Einsam (i Gattungen )
• von Schirach, Ferdinand: Anatomie, 2010 (Fuchs og Sinding: Auf uns, Gyldendal 2016)
• Tom Wolfe: Mörder haben eigene Gesetze
• Film: Aus dem Nichts, instrueret af Fatik Akin, 2017


Supplerende stof:
• Hermann, Mette og Kirsten Blume: Eins, Zwei, Drei, mundtlig eksamen i tysk s. 35-42, 46-48
• Tv-film + startscene og slutscene som tekst: Der Igel efter Schirachs novelle

Grammatiske emner: stærkt bøjede verber, dativobjekt, genitiv og sein og haben i konjunktiv (hätte og wäre)
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Anatomie 09-11-2020
Alt muligt arbejd selv 07-12-2020
Hörspiel Podcast 08-12-2020
Possessivpronomen 17-12-2020
Genaflevering af Anatomie 18-12-2020
Aus dem Nichts, Zentrale Wörter u Begriffe 22-12-2020
Eins, zwei, drei S 43-48 22-12-2020
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Essen und Esskultur

Hele emnet er foregået som virtuel undervisning.

Materiale:
Grundlaget for dette emne er i bogen Voll schön af Rasmus Peter Terkildsen

Kernestof:
Tekst: Essen in Kreuzberg, Markthalle 9
Tekst: Kavita Melua
Tekst: Unverpacktes Einkaufen
Hjemmeside: Original Unverpackt
Blog med madopskrift Emmikochteinfach.de Kartoffelauflauf

Supplerende stof:
Youtube-film: Die Löchis kochen + 3 sider med kommentarer fra youtube
Hermann, Mette og Kirsten Blume: Eins,zwei, drei s. 49-50
Podcast: Malte Kleen, Laufen fåur den Tierschutz
ARD Weltspiegel: USA: ein Leben ohne Müll https://www.youtube.com/watch?v=BqA1du8VoMk
Einkaufen ohne Müll https://www.youtube.com/watch?v=GXR_MwPsuro


Grammatiske emner:
Passiv, Pronomen, Adjektiver

Elektroniske materialer:
Alle elever har haft lov til at bruge AppWriter. Desuden har vi brugt ordbogen.com og minlæring.dk
Indhold
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Sport und Identität EKSAMENSEMNE

Undervisningen i dette emne har været virtuel i langt de fleste timer.

Indhold:

Omdrejningspunktet har været unge menneskers forhold til deres egen krop. Centrale spørgsmål i emnet har været: Hvilke kropsidealer er fremherskende for tiden? Hvad betyder udseendet for et ungt menneskes identitet? Hvilke metoder bruger unge til at få det udseende de ønsker? Hvilken rolle spiller de sociale medier? Hvordan kan vi med Thomas Ziehes teori forklare, hvorfor nogle mennesker gør noget ekstremt ved deres udseende og/eller dyrker ekstrem sport?

Faglige mål:

Læse nyere tekster. – læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
Lære emnets ordforråd – redegøre på tysk for studerede tysksprogede tekster og emner, analysere disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
Udtrykke sin mening – anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
Vise viden om det vestlige samfund – inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold

Materialer:

Materialet til dette emne kommer fra bogen Wer bin ich? Sport und Identität af Kirsten Krehan og Kirsten Stammerjohann. Vi har brugt bogens første afsnit " Körperkult"

Kernestof:
Krehan, Kirsten og Kirsten Stammerjohann: Einleitung zum Thema: Was ist Körperkult? 2020. 1,5 ns (Side 6-7)
Krehan, Kirsten og Kirsten Stammerjohann: Ziehes soziologische Theorie. 2020. 2 ns (Side 10-11)
Stremmel, Jan: Mach dich breit. I Süddeutsche Zeitung 20.02.2017. 2 ns Side 14-16, NB: kun til linje 71, s 16)
Ruppert, Anna: Spieglein, Spieglein an der Wand. I Schülerzeitung.de/JUST, 2013. 3,5 ns (Side 28-31)

Supplerende stof:

Grafik1 og 2: HBSC-Studienverbund Deutschland: Körperbild und Diätverhalten von Kindern und Jugendlichen. 2015. Side 9. 0,5 ns

Grammatiske emner: fornyet fokus på kongruens i præsens og perfektum. Adverbier.

Elektroniske materialer:
Alle elever har haft lov til at bruge AppWriter. Desuden har vi brugt ordbogen.com og minlæring.dk
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Extremsport 07-04-2021
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer