Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) John Lansner
Hold 2019 Ma/1ac Ma (1ac Ma, 2ac Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Procent og rentesregning
Titel B Funktioner
Titel C Sandsynlighedsregning og statistik
Titel D Geometri og Trigonometri
Titel E Vektorer
Titel F 2.gradsligninger & 2.gradspolynomier
Titel G Funktioner
Titel H Sandsynlighedsregning og statistik
Titel I Plangeometri
Titel J Differentialregning
Titel K Repetition
Titel L Forløb#6
Titel M Forløb#7
Titel N Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel L Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer