Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e)
Hold 2020 Ma/GF 1b (GF 1b Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner og regression

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner og regression

Funktioner og regression:

  Mike Vandal Auerbach: Matematik i grundforløbet:
  Side 5-11 "Variable og sammenhænge"

  ABaCus STX-G Funktioner:
     Koordinatsystemet
     Funktionsbegrebet
     Repræsentationsformer
     Lineære funktioner
     Regression og residualplot


ABaCus.dk :   Tal og algebra
    Taltyper
    Negative tal
    Decimaltal
    Regningsarterne
    Algebraiske udtryk
    Parenteser
    Brøker


abacus.dk :    Ligninger
    Ligninger generelt
    Førstegradsligninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer