Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Stubberup
Hold 2020 id/GF 1b (GF 1b id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Boldbasis
Titel B Opvarmning til musik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis

Vi skal i dette forløb arbejde med hvad der kendetegner de forsskellige typer boldspil.
Særligt går lægger vi vægt på kaosspillenes karaktaristika og centrale begreber tilknyttet dette.

I skal gennem forløbet opnå kendskab til og færdigheder indenfor:

kaosspillenes taktik og struktur
-grundspil
-gennembrudsspil/angreb
-Forsvarsspil

Materiale:
- Boldbasis kompendium.

Relationelle færdigheder

Spiludvikling. I skal i forløbet gruppevis udvikle egne boldspil, som vi skal afprøve for klassen. Dette sker med udgangspunkt i modellen spilhjulet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer