Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Jeppe Guldager, Lene Pfeiffer Petersen, Martin Fotel, Sofie Selmer Thorup
Hold 2020 nv/GF 1b (GF 1b nv bi, GF 1b nv fy, GF 1b nv ke, GF 1b nv ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturvidenskabeligt grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturvidenskabeligt grundforløb

1. forløb: Energi

Biologi: Cellens opbygning, organellernes funktion og mikroskopi af planteceller (bb s. 186-188 og øvelsesvejledning) , cellemembranprocesser, diffusion og osmose i kartofler (bb s. 183-185 og øvelsesvejledning)

2. forløb: Vand

Biologi: Vandløbskvalitet og makrofaunaindeks i Tude Å (bb s. 63-65 og vejledning til feltturen)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Magnesium 02-09-2020
Osmose i kartoffel (bi) 15-09-2020
Rapport peanutforsøg 16-09-2020
Vands specifikke varmekapacitet 19-09-2020
Poster Tude Å 23-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 73 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer