Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Inger Krarup Brøgger, Karen Poppel
Hold 2020 ap/GF 1a ap (GF 1a ap almen, GF 1a ap latin)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP i grundforløbet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP i grundforløbet

AP almen:

Materiale: Sprogenes verden, Gyldendal

Kernestof:
Morfologi
Syntaks

Supplerende stof:
Sproghistorie, de indoeuropæiske sprog
Sociolingvistik og dialekter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 64,00 moduler
Dækker over: 59 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer