Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Christian Kronow
Hold 2020 DA/GF 1b (GF 1b DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 genrer og det udvidede tekstbegreb
Titel 2 journalistik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 genrer og det udvidede tekstbegreb

Genrer og det udvidede tekstbegreb

Eleverne har stiftet bekendtskab med tekster fra vidt forskellige genrer, og har skulle undersøge, hvad der definerer en tekst.
Undervejs er eleverne blevet introduceret til begreberne, Intertekstualitet, Interdiskursivitet og har kigget på forskellene mellem centrallyrik og urimet lyrik i forskellige varianter.

Tekster: Gulddreng – se se mig lige nu
Maleri af Dali med smeltende ure
Edvard Munch, Skriget
Uddrag af Nye Rejsende, Tine Høeg
Yahya Hassan – Knæl for monsunen

Link til slideshow: https://docs.google.com/presentation/d/1irCmR3BM015QyWlKgR424_7BncObMNpw8H9rXjM6kUM/edit#slide=id.g727bc95e46_0_78
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 journalistik

Journalistik

Eleverne er blevet introduceret til journalistik som genre og har i den forbindelse skrevet en aflevering. En nyhedsartikel om dem selv om 10 år.
Eleverne er også blevet introduceret til mediesociologi og Henrik Dahls operationalisering af Bourdieaus Habitus/felt teori – Minervamodellen.

Link til slideshow: https://docs.google.com/presentation/d/144qCPVNb6rKv-H0IOcOIv9Gkb8EBEKlNKLz3Z_N9fwQ/edit

Eleverne er blevet introduceret til følgende begreber og modeller:

Nyhedstrekanten
Nyhedskriterierne
Minervamodellen + habitus+ felt af Bourdieau

Indhold
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer