Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Lasse Grønbech Olsen
Hold 2020 mu/GF ab (GF ab mu)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til musik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til musik

I grundforløbet introduceres eleverne til musik som gymnasiefag, og prøver herunder flere af fagets facetter.
Blandt disse finder man sang, sammenspil, produktion, historie samt noder og rytmer.

Forløbet danner grundlag for eventuelt efterfølgende C- og/eller A-niveau.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer