Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Peter Kristiansen
Hold 2020 bk/g (1g bk)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Collage-Parafrase
Titel B Formal- og betydningsanalyse
Titel C Romantikken / Guldalderen
Titel D Realismen
Titel E Impressionismen
Titel F Kunstskandaler
Titel G Land Art
Titel H Street Art
Titel I Eksamensprojekt - Erindringer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Collage-Parafrase

I dette collage-forløb laves en parafrase vha tapét mm.
Parafraser indenfor billedkunsten handler både om at se bagud og fremad på én gang. At være bevidst om den kunst der er skabt og bruge den som afsæt for et nyt værk.
Det er en ældgammel tradition blandt kunstnere at kopiere ældre kunstværker eller lave "parafrase" - dvs lave en fri fortolkning af et maleri, skulptur eller fotografi.

Eleven vælger selv et ældre kunstværk, som hun vil lave sin parafrase over.

Litteratur:
Scheel Andersen m.fl: "Billedkunst - Metode, Kronologi, Tema" om "Gengivelsesstrategier"  side 225-232
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Formal- og betydningsanalyse

Hvad vil det sige at analysere billeder?

Litteratur:
Scheel Andersen m.fl: "Billedkunst - Metode, Kronologi, Tema"  side 7-40
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Romantikken / Guldalderen

Det gode, det sande og det skønne’. Sådan lød idealerne for Romantikken - den periode, der groft sagt dækkede første halvdel af 1800-tallet. Dermed var den en oprørsbevægelse mod epoken, der netop var gået forud. Oplysningstiden havde haft den kølige fornuft og den håndgribelige verden som omdrejningspunkt. I stedet dyrkede man nu hede følelser og fjerne idealer. Og det var tiden, hvor kærligheden til fædrelandet blev skabt.

Litteratur:
Scheel Andersen m.fl: "Billedkunst - Metode, Kronologi, Tema", Systime 2006 - dele af afsnittet "Perioden efter 1750", side 117-120
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Realismen

Realismen er navnet på en kunstnerisk stilperiode, der prægede Europa i perioden 1840-1870. Det afgørende i realistisk kunst er, at motivet afspejler det realistiske – noget, der er autentisk, og som således er et objekt i virkeligheden

Litteratur:
Fogh, Dorte m.fl.: "Billedkunst 1 - Ismer i dansk maleri efter 1870", Gyldendal 1998, side 26 - 32  (vedhæftet som pdf-fil)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Impressionismen

Impressionisme er en kunstretning inden for malerkunsten som især var fremme fra ca. 1870 til 1890. Ordet stammer fra det franske ord: impression som betyder indtryk. Man forsøgte at lave en gengivelse af det flygtige øjeblik med det øjeblikkelige indtryk af lys, luft, vejrforhold, som ofte blev malet med motiver fra hverdagen og almindelige dagligdag.


Litteratur:
Wolter, Jonas: "Temaer i kunsten", det ny forlag 2014 - dele af afsnittet "Indtryk og udtryk i kunsten", side 157-161
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Kunstskandaler

En evig og altid aktuel debat i kunstverdenen lyder: hvad er kunst og hvem bestemmer hvad der er kunst. Og ikke mindst: hvor går grænsen for hvad man kan tillade sig.
Skandaløse kunsthappenings i Danmark: Fisk i blendere. Afskåret hestehoved. Udstoppede hundehvalpe...

Film:
https://www.tv2nord.dk/nyheder/27-03-2015/1930/hele-udsendelsen?clip=df8e52ac-4ea0-4fe2-bc8c-1e078cbb82a1

Powerpoint:
Dragset og Elmgreen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Land Art

Land Art  – kunst under åben himmel – opstod i 1960’erne som et forsøg på at demokratisere kunsten og bringe den ud i naturen, hvor ingen kan eje den, men alle opfordres til at tage hånd om den. Mødet med Land Art vil kunne bibringe naturoplevelsen nye og uventede dimensioner.

Litteratur:
Wolter, Jonas: "Temaer i kunsten 2", det ny forlag 2018 - afsnittet "Naturindtryk i kunsten", side 55-73
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Street Art

Street art - en fri kunst, der udføres som graffiti, tags, plakater, klistermærker, stencilmaling, mosaik m.m. på offentligt tilgængelige steder. Street art kan betragtes som hærværk eller som ikke-kommercielle modstykker til de reklamer, der i tiltagende mængde og størrelse placeres i det offentlige rum.

Litteratur:
Wolter, Jonas: "Temaer i kunsten", det ny forlag 2014 - afsnittet "Street art og kunsten i gaden", side 133-142
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer