Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Sofie Selmer Thorup
Hold 2020 bi/g (1g bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kost og sundhed
Titel B Maybe baby?
Titel C Genetik og genteknologi
Titel D Mikroskopisk liv
Titel E Evolution
Titel F Økosystemer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kost og sundhed

Opbygning og biologisk funktion af:
- Carbohydrater (mono-, di- og polysakkarider)
- Lipider/fedtstoffer (triglycerider og kolesterol)
- Proteiner (aminosyrer og peptider)

Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion: Fordøjelsessystemet

Opbygning og funktion af enzymer (fokus på fordøjelsesenzymer: Amylase, maltase, laktase, pepsin, lipase m.fl.)

Sundhed og sygdom:
- Anbefalinger til kosten (Sundhedsstyrelsen)
- BMI og overvægt
- Livsstilssygdomme (hjerte-kar og diabetes)
- Laktoseintolerans

Eksperimentelt:
Undersøgelse af næringsindholdet i forskellige fødevarer og påvisning af stivelse med iod-kaliumiodid (KI3)
Fremstilling af laktosefri mælk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Laktosefri mælk 16-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Maybe baby?

Kernestof:
Oversigt over kroppens organsystemer: De mandlige og kvindelige kønsorganer
Forplantning og hormonel regulering: De overordnede kønshormoner LH, FSH og kønshormonerne testosteron, østrogen, progesteron og HCG

Sundhed og sygdom:
Fertilitet og fertilitetsbehandling: IVF, ICSI
Kønssygdomme og prævention
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Genetik og genteknologi

Kernestof:
Overordnet opbygning og biologisk funktion DNA: Nukleotider, baser og dobbelthelix, replikation
Nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation: Kromosomer, gener, alleller, mitose, meiose, proteinsyntese, genmutation og kromosomtalsmutation
Bioteknologi

Supplerende:
Bioetik

Eksperimentelt:
Genetik: Analyse af nedarvning i stamtræer
Hjemmeøvelse: Ekstraktion af DNA fra en banan
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Evolution

Kernestof:
Evolutionsteorien
Eksempler på evolutionsmekanismer: Bjørnedyr, pelsfarve hos mus, Darwins finker, birkmåler

Eksperimentelt:
Indsamling og observation af bjørnedyr
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bjørnedyr og evolution 05-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Økosystemer

Kernestof:
Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø
Energistrømme
C-kredsløb
Biodiversitet

Supplerende stof: Udgår på grund af covid-19
Miljøbeskyttelse
Bæredygtighed

Ekperimentelt: Udgår på grund af covid-19
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer