Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jeppe Guldager
Hold 2020 fy/2ac (2ac fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi
Titel B Energi
Titel C Bølger - lyd og lys
Titel D Atomer og andre småting
Titel E Verdens billedet
Titel F Historien om alting

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi

Forløbet indeholder:
- Jorden
-  Nat og dag
- Årstider
- Månen
- De andre planeter
- Præfixer og videnskabelig skrivemåde

Eksperimentelt arbejde
- Densitet af faste stoffer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Forløbet indeholder:
- Elektrisk energi og effekt
- Varmeenergi (herunder temperaturbegrebet)
- Fordampning og smeltning
- Brændværdi og nyttevirkning
- Mekanisk energi (kinetisk og potentiel energi samt bevarelse af mekanisk energi)
- Energi i kroppen + kraft og arbejde (Gruppearbejde med rapport)

Eksperimentelt arbejde:
- Effekt og energi (journaløvelse)
- Vands specifikke varmekapacitet (rapportøvelse)
- Fordampning (journaløvelse)
- Smeltning (journaløvelse)
- Nyttevirkning af et gasblus
- Energi i kroppen (grupperapportøvelse)
- Energibevarelse i et lodret kast (journaløvelse)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger - lyd og lys

Forløbet indeholder:
- Sollys
- Hvordan opstår lys (herunder emission og absorption)
- UV-lys og røntgenstråling
- Lydbølger
- Decibelskalaen
- Lyd og musikinstrumenter (gruppearbejde med fremlæggelser)

Eksperimentelt arbejde:
-  Laserlysets bølgelængde (journal)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atomer og andre småting

Forløbet, der er afviklet virtuelt, indeholder:
- Stoffers byggesten (atomer, moleyler mm.)
- Alfastråling
- Betaminus og betaplus- stråling
- Gamsmtråling
- Teorien for radioaktive henfald (herunder halveringstid)
- Teorien for svækkelse af stråling (herunder halveringstykkelse)

Eksperimentelt arbejde
- Simulering af radioaktive henfald (hjemmeforsøg)
- Halveringstid og halveringstykkelse (rapport).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Radioaktivitet 21-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Verdens billedet

Forløbet, der er afviklet virtuelt, indeholder:

Gruppearbejde med fremlæggelser.

historie
- Ægypterne og babylonierne
- Det græske verdensbillede
- Det kopernikanske verdensbillede
- Newton og Newtons love

Verdensbilledet i dag
- Solen
- Stjerner
- Galakser
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Historien om alting

Forløbet, der overvejende er afviklet virtuelt, indeholder:

- Big Bang og de fire søjler (rummets udvidelse, Big Bang og fysikken, urstoffets sammensætning og baggrundsstrålingen)
- Fra Big Bang til menneske
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer