Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Inger Krarup Brøgger
Hold 2020 ol/ac (3g ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Søjle 1: Introduktion & antikkens KUNST & historie
Titel B Søjle 2: Drama - Kong Ødipus & "Miles Gloriosus"
Titel C Søjle 3: Filosofi & politik - utopi & demokrati
Titel D Søjle 4, Epos - Odysséen
Titel E Søjle 5, Kærlighed på latin
Titel F Repetition
Titel G Søjle 2: Drama - Kong Ødipus & "Miles Gloriosus"

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Søjle 1: Introduktion & antikkens KUNST & historie

Baggrund:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen, “Paideia: Grundbog til oldtidskundskab”, Systime, 2013:
(Minoisk, mykensk, geometrisk og) arkaisk tid, s. 45-53
Tidlig klassisk tid, s. 93-100
Højklassisk tid, s. 129-136
Senklassisk tid, s. 171-176
Hellenistisk tid, s. 201-206
Romersk tid, s. 247-254

Materiale:
Gennemgang af følgende skulpturer:
Kleobis og Biton
Peplos-koren
Kritios-drengen
Lapithkvinde kæmper mod kentaur, Zeus-templet, Olympia
Karyatide
Doryforos (Spydbæreren)
Hermes med Dionysos-barnet
Afrodite fra Knidos
Laokoon-gruppen
Portrætbuste af romersk mand, Metropolitan Museum of Art, NY
Augustus fra Prima Porta
Giorgione, ”Sovende Venus”
Bernini, ”Pluto og Proserpina”
Thorvaldsen, ”Venus med æblet”

Udover den antikke skulpturs udvikling har holdet arbejdet med antikkens historie, hvor de bl.a. gruppevis har holdt oplæg om særligt vigtige begivenheder og personer.
Holdet har igennem hele året på skift fortalt (præsenteret) hinanden myter om græske og (få) romerske guder og helte.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel B Søjle 2: Drama - Kong Ødipus & "Miles Gloriosus"

Baggrund:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen, “Paideia: Grundbog til oldtidskundskab”, Systime 2013, s. 101-116.

Kernetekst:
Sofokles, ”Ødipus”, oversat af Marcel Lysgaard Lech, Hans Reitzels Forlag, 2017.

Supplerende materiale:
Aristofanes, ”Lysistrate eller Kvindernes oprør”, oversat af Otto Foss og Erik H.
Madsen, Hans Reitzels forlag, 1969, uddrag

Sigmund Freud, ”Ødipus-komplekset”, uddrag af ”Die Traumdeutung”, Tekst 44 i Johnny
Thiedecke, ”Skæbne, synd og straf i antikken og eftertiden”, Pantheon, 2008, s. 73-74.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Søjle 3: Filosofi & politik - utopi & demokrati

Baggrund:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen, “Paideia: Grundbog til
oldtidskundskab”, Systime 2013, s. 137-154
Mogens Hermann Hansen, ”Athens demokrati”, Den store danske
Encyclopædi (redigeret)

Kernetekster:
Platon, ”Sokrates’ forsvarstale” i Jørgen Mejer, Chr. Gorm Tortzen, ”Kend dig
selv: Et Platon-udvalg” Gyldendal, 2011, s. 211- 246
Platon, ”Hulebilledet” (”Staten”, 6. bog) i Jørgen Mejer, Chr. Gorm Tortzen,
”Kend dig selv”, s. 163-170
Thukydid, ”Perikles’ gravtale”, oversat af Mogens Hermann Hansen,
Oldportalen, Gyldendal.
Uddrag af Platon, ”Staten”:
5. bog: 473 B, 474 A, 487 C – 489 A; s. 40-41, s. 56-58, “Platons skrifter: Staten”, v. Carsten Høeg og Hans Ræder, bind 5, Hans Reitzels forlag, 1992.

Supplerende materiale:
Seneca, Brev til Lucilius 107
Søren Kierkegaard, uddrag fra ”Philosophiske smuler”, Capitel 1, ”Tanke-projekt”, s. 1-3
Uddrag af ”Sandheden om Athens demokrati”, dokumentar, BBC, 2004
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel D Søjle 4, Epos - Odysséen

Baggrund:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen, “Paideia: Grundbog til oldtidskundskab”,
Systime 2013, s. 7-30.

Materiale:
Homer, ”Odysseen”, oversat af Otto Steen Due, Gyldendal, 2003:
1. sang, vers 1-166, vers 365-444
hele 9. sang,
23. sang, vers 1-301

Supplerende materiale:
Uddrag af ”Ithaka”, et digt af Konstantinos P. Kavafix. Fra Henrik Nordbrandt: ”Opbrud og ankomster”, 1974.
Klip fra filmen “The Odyssey” (1997) af Andrei Konchalovsky.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Søjle 5, Kærlighed på latin

Baggrund:
Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen, “Paideia: Grundbog til oldtidskundskab”,
Systime 2013, s. 31-37.
Materiale:
Catul, oversat af Axel Juel:
Digt 5 (”Lad os leve, min Lesbia”)
Digt 85 (”Dybt jeg hader og elsker”

Vergil, ”Æneiden”, oversat af Otto Steen Due, Centrum, 1996:
1. sang , vers 1-11
4. sang, v. 1-73, v. 265-396, v. 584-680
Supplerende materiale:
Ovid, "Forvandlinger”, oversat af Otto Steen Due, Centrum, 1989:
Tredje sang, vers 355-501 (Ekko og Narcissus).

Klip fra operaen “Dido and Aeneas” (1688) af Henry Purcell.
Eksempler på Narcissus i efter-antik kunst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Søjle 2: Drama - Kong Ødipus & "Miles Gloriosus"

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer