Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Elias Arildskov, Jørn Toft
Hold 2020 Ma/2h Ma B (2h Ma B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Andengradspolynomier
Titel B Funktioner
Titel C sammensat, omvendt funktion, logaritmer
Titel D Binomialfordelingen
Titel E Forløb#3
Titel F Forløb#5
Titel G Forløb#7

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Binomialfordelingen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer